GIÁO ÁN
Phát triển nhận thức
ĐỀ TÀI: Trò chuyện với trẻ về một số biển báo giao thông
Giáo viên: Lê Thị Thu Cúc
CHỦ ĐỀ : PTGT
Lớp: Mầm
Hoạt động 1
Tìm hiểu về một số biển báo giao thông
Hoạt động 2
Trò chơi: Bé Làm đèn tín hiệu giao thông
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
Tạm biệt, chúc các cô nhiều sức khỏe!
nguon VI OLET