Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III

Đăng ngày 1/19/2011 1:34:31 PM | Thể loại: Lịch sử 7 | Chia sẽ bởi: Hoàng Nguyễn Xuân | Lần tải: 180 | Lần xem: 2 | Page: 13 | Kích thước: 0.77 M | Loại file: ppt
  • Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III - 1
  • Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III - 2
  • Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III - 3
  • Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III - 4
  • Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III, Lịch sử 7. . nslide.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III thuộc danh mục Lịch sử 7 được giới thiệu bởi thành viên Hoàng Nguyễn Xuân đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Lịch sử 7 , có 13 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Bài giảng Lịch sử Lịch sử 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527) III, bên cạnh đó TÌNH HÌNH VĂN HÓA , GIÁO DỤC Tình hình giáo dục và khoa cử a, cho biết thêm Giáo dục Mở trường học ở những lộ, mở khoa thi đều đặn, cho phép người học được dự thi, bên cạnh đó Ở những đạo, lộ, phủ có trường công, cho biết thêm Nội dung hoc tập thi cử là sách của đạo Nho, bên cạnh đó Nhà Lê cho dựng bia tiến sĩ, đặt lệ “vinh quy bái tổ”, bên cạnh đó Thời Lê sơ công ty được https://nslide.com/bai-giang/nuoc-dai-viet-thoi-le-so-phan-iii.feakwq.html

Nội dung

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(1428-1527)
III. TÌNH HÌNH VĂN HÓA , GIÁO DỤC
Tình hình giáo dục và khoa cử
a. Giáo dục
Mở trường học ở các lộ, mở khoa thi đều đặn, cho phép người học được dự thi.
Ở các đạo, lộ, phủ có trường công.
Nội dung hoc tập thi cử là sách của đạo Nho.
Nhà Lê cho dựng bia tiến sĩ, đặt lệ “vinh quy bái tổ”.
Thời Lê sơ tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên.

b. Tôn giáo
Nho giáo chiếm vị trí độc tôn
Phật giáo và đạo giáo bị hạn chế.
2. Văn hóa, khoa học, nghệ thuật
a. Văn học
Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế : Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,
Văn thơ chữ Nôm chiếm vị trí quan trọng: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập.
=> Thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
b. Khoa học
Sử : Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký tòan thư, Lam Sơn thực lục, Hòang triều quan chế.
Địa lý : Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí,
Y học : bản thảo thực vật học.
Tóan học : đại thành tóan pháp, lập thành Tóan pháp.
c. Nghệ thuật
Sân khấu: ca hát, múa rối, tuồng chèo.. Nhanh chóng phát triển.
Nghệ thuật kiến trúc : đặc sắc ở các công trình lăng tẩm (Lam Kinh). Phong cách khối đồ sộ, kỹ thuật điêu luyện.
Hát chèo
Múa rối nước
Lễ xứng danh người đỗ trạng nguyên
Trạng nguyên nhận áo mũ về quê