Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • o-o-o - 1
 • o-o-o - 2
 • o-o-o - 3
 • o-o-o - 4
 • o-o-o - 5
 • o-o-o - 6
 • o-o-o - 7
 • o-o-o - 8
 • o-o-o - 9
 • o-o-o - 10
 • o-o-o - 11
 • o-o-o - 12
 • o-o-o - 13
 • o-o-o - 14
 • o-o-o - 15
 • o-o-o - 16
 • o-o-o - 17
 • o-o-o - 18
 • o-o-o - 19
 • o-o-o - 20
 • o-o-o - 21
 • o-o-o - 22
 • o-o-o - 23
 • o-o-o - 24
 • o-o-o - 25
 • o-o-o - 26

o-o-o

Đăng ngày 9/15/2010 2:42:54 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Lần tải: 184 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: 4.46 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng o-o-o, Lớp 5 tuổi. . nslide.com chia sẽ tới bạn đọc thư viện o-o-o .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu o-o-o thuộc chủ đề Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi user Hằng Bùi Thu tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Lớp 5 tuổi , có 26 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Phòng giáo dục huấn luyện huyện Đông Anh Trường Mầm non Đông Hội Hoạt động học Làm quen chữ viết Giáo viên Bùi Thị Thu Hằng o b n d ẻ h á o b n d ẻ h á o o o o v v ô ô ô đ è ô n g s o a n đ è ô n g s o a n v o , o , ơ ơ ơ vui chơi ư ơ b n h á n g n / ư b n h á n g n / ơ v o , Trò chơi hãy đoán đúng tên tôi o ô o , Dán hoa Trò chơi Chúc những bé chăm ngoan học giỏi

https://nslide.com/bai-giang/o-o-o.1fn0vq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Phòng giáo dục đào tạo huyện Đông Anh
Trường Mầm non Đông Hội
Hoạt động học
Làm quen chữ viết
Giáo viên
Bùi Thị Thu Hằng
o
b
n
d

h
á
o
b
n
d

h
á
o
o
o
o
v
v
ô
ô
ô
đ
è
ô
n
g
s
o
a
n
đ
è
ô
n
g
s
o
a
n
v
o
,
o
,
ơ
ơ
ơ
vui chơi
ư
ơ
b
n
h
á
n
g
n
/
ư
b
n
h
á
n
g
n
/
ơ
v
o
,
Trò chơi
hãy đoán đúng tên tôi
o
ô
o
,
Dán hoa
Trò chơi
Chúc các bé chăm ngoan học giỏi