ôlimpic các môn học

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2019-04-04 10:00:42 Tác giả hà thu loại .ppt kích thước 4.61 M số trang 31
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

iGiao lưu “OLYMPIC” khối 4!LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGHI ĐỨCNỘI QUY CUỘC THIThí sinh dự thi ngồi đúng chỗ quy định, tuân theo hướng dẫn của Ban tổ chức và BGK hội thi .Nghiêm túc, tập trung suy nghĩ nhanh và cẩn thận trong quá trình trả lời câu hỏi.Phải đoàn kết, thân thiện, tuyệt đối trật tự trong quá trình thi, không coi bài của bạn.Khi viết xong câu trả lời thì úp ngay bảng xuống, khi có tín hiệu hết giờ thì giơ bảng lên. Phải giơ bảng bằng hai tay, không được bỏ bảng xuống khi chưa được BGK cho ph

 • ôlimpic các môn học - 1
 • ôlimpic các môn học - 2
 • ôlimpic các môn học - 3
 • ôlimpic các môn học - 4
 • ôlimpic các môn học - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

i
Giao lưu “OLYMPIC” khối 4!
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGHI ĐỨC
NỘI QUY CUỘC THI
Thí sinh dự thi ngồi đúng chỗ quy định, tuân theo hướng dẫn của Ban tổ chức và BGK hội thi .
Nghiêm túc, tập trung suy nghĩ nhanh và cẩn thận trong quá trình trả lời câu hỏi.
Phải đoàn kết, thân thiện, tuyệt đối trật tự trong quá trình thi, không coi bài của bạn.
Khi viết xong câu trả lời thì úp ngay bảng xuống, khi có tín hiệu hết giờ thì giơ bảng lên. Phải giơ bảng bằng hai tay, không được bỏ bảng xuống khi chưa được BGK cho phép.
- Câu hỏi đúng/sai: Ghi lên bảng chữ Đ (Đúng) hoặc chữ S (Sai).
- Câu hỏi nhiều lựa chọn: Ghi lên bảng tên chữ cái đứng trước phương án chọn( A, B, C hoặc D).
- Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Ghi lên bảng nội dung của câu trả lời cho câu hỏi.
CÁCH GHI BẢNG TRẢ LỜI
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
- Nội dung: Kiểm tra kiến thức môn học và các hoạt động giáo dục (Toán, tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức, Kĩ năng sống,...)
- Hình thức thi: Phát trình chiếu câu hỏi, Thời gian cho các em suy nghĩ và lựa chọn kết quả để ghi vào bảng con là:  15 giây..
TuỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 1
TIẾNG VIỆT
Từ nào là từ láy trong các từ sau?
Tươi cười
Tươi tắn
Tươi tỉnh

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: B
TuỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 2
TOÁN HỌC
TOÁN HỌC
Số liền sau của 99 999 là:
A. 1 000
B . 10 000
C . 100 000
D . 1 000 000(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: C
Câu hỏi 3
KHOA HỌC
KHOA HỌC
Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của nước?
A. Trong suốt
B. Không có hình dạng nhất định
C. Không có màu
D. Có mùi thơm(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: D
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 4
ÂM NHẠC
ÂM NHẠC
Bài hát “Bạn ơi lắng nghe” thuộc dân ca nào?
Ba Na
Tây Nguyên
Nam Bộ
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: A
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 5
ĐỊA LÝ
ĐỊA LÝ
D� L?t n?m trờn cao nguyờn n�o?
Kon Tum
Gia Lai
Lõm Viờn
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: C
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 6
KHOA HỌC
KHOA HỌC

Dờ? phũng trỏnh tai n?n du?i nu?c nờn th?c hi?n nhu th? n�o?
A.Khụng choi dựa g?n h?, ao, sụng, su?i.
B. Khi boi , t?m ph?i cú ngu?i l?n di cựng
C.Ch? boi nh?ng noi an to�n : nu?c ngang t?i ng?c , khụng ch?y xi?t , khụng xoỏy.
D. C? ba dỏp ỏn trờn d?u dỳng.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: D
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 7
LỊCH SỬ
LỊCH SỬ
Nhà Hồ thành lập vào năm nào?
Năm 1226
Năm 1300
Năm 1400

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Đáp án: C
rung chuông vàng
Câu hỏi 8
TOÁN HỌC
TOÁN HỌC
Cho số 18 … chọn chữ số thích hợp để điền vào chỗ … để được số chia hết cho 2 và 5?
A. 0
B. 5
C. 9
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: A
Câu hỏi 9
MĨ THUẬT
MĨ THUẬT
Tranh dân gian Đông Hồ có nguồn gốc từ tỉnh nào?
Bắc Giang
Hà Tây
C. Bắc Ninh
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
TuỔI THƠ KHÁM PHÁ
Đáp án: C
Câu hỏi 10

Phân số bằng là phân số nào?

B. C.


(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: A
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
TOÁN
TOÁN
Câu hỏi 11
TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT
Loại cây gì tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
A. Cây đa
B. Cây tre
C. Cây xương rồng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: B
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 12
KNS
KNS
Khi bỏo kh?n c?p tai n?n n?ng c?n c?p c?u thỡ g?i di?n cho s? di?n tho?i n�o trong cỏc s? di?n tho?i sau:
A. 113
B. 114
C. 115
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: C
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 13
TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT
Th�nh ng?, t?c ng? n�o du?i dõy cú ch?a c?p t? trỏi nghia?
D? khúc d? cu?i.
Nang nh?t ch?t b?.
C. Bu?n ng? g?p chi?u manh.
?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: A
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 14
KNS
KNS
Diện tích của hình vuông là 49 . Chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?
A. 49 m
B. 28 m
C. 14 m
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: B
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 15
ĐỊA LÍ
ĐỊA LÍ
Phần đất liền của nước ta có dạng hình gì ? 
A. chữ F 
B. chữ Z 
C. chữ S 
?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: C
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 16
LỊCH SỬ
LỊCH SỬ
Ai dẹp loạn 12 sứ quân?
A. Đinh Bộ Lĩnh
B. Ngô Quyền
C. Lê Hoàn
?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: A
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 17
TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT
Từ nào không phải là danh từ:
A. sông ngòi,
B. sông núi,
C. Tổ quốc,
D. chạy.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: D
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 18
TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT
X trong biểu thức sau Bằng mấy? X : 25 = 11
A.265
B.275
C. 285
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: B
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 19
TOÁN
TOÁN
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 5 phút 10 giây = ....giây
A. 510     
B. 110      
C. 310     
D. 60

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: C
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 20
TOÁN
TOÁN
Tính tích sau:
(100 – 2) X (100-3)X…….X (100-100) = ?
A. 2
B. 1
C. 0(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: C
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 21
ĐỊA LÍ
ĐỊA LÍ
Để sản xuất ra muối từ nước biển người ta sử dụng phương pháp nào?
A. Lọc B. Phơi nắng
C. Lắng D. Chưng cất(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: B
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 22
KHOA HỌC
KHOA HỌC
Cơ thể con người nếu thiếu i-ốt sẽ bị bệnh gì?
A. Bệnh còi xương
B. Bệnh bướu cổ
C. Bệnh béo phì


(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: B
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 23
TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT
Trong các dòng dưới đây, dòng nào có 2 tính từ
A. Óng ánh, bầu trời
B. Đậu, bay
C. Hót, bay
D. Rực rỡ, cao
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: D
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 24
KHOA HỌC
KHOA HỌC
Nguyên tắc chung của việc bảo quản thức ăn là gì?
A. Ngăn không cho vi sinh vật xâm nhập vào thức ăn hoặc không có môi trường để vi sinh vật hoạt động.
B. Đóng hộp thức ăn.
C. Làm lạnh thức ăn.
D. Làm cho thức ăn khô.

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: A
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 25
TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT
Trong các câu sau câu nào không phải kiểu câu kể:
Ai là gì?
A. Gà trống là sứ giả của bình minh
B. Cháu là con nhà ai mà đến đây giúp Chi thế này
C. Trâu, bò là bạn nhà nông
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: B
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Câu hỏi 26
TOÁN
TOÁN
Trung bình cộng của 4 số là 14, biết trung bình cộng của 3 số trong 4 số đó là 15. Vậy số còn lại là bao nhiêu?


(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án: 11
TUỔI THƠ KHÁM PHÁ
Xin chúc mừng các em xuất
sắc trong buổi giao lưu!

Nguồn:hà thu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử ôlimpic các môn học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBO_DE_OLYMPIC_LOP_4.ppt[4.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qp740q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-04 10:00:42
Loại file
ppt
Dung lượng
4.61 M
Trang
31
Lần tải
0
Lần xem
8
bài giảng điện tử ôlimpic các môn học

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Olimpic cac mon hoc
  Lớp 5
  Olimpic cac mon hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • ôlimpic các môn học
  Toán học 4
  ôlimpic các môn học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2019

  Xem: 0

 • olimpic các môn học lớp 4
  Toán học 4
  olimpic các môn học lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2016

  Xem: 1

 • Chuyen de Olimpic cac mon hoc
  Bài giảng khác
  Chuyen de Olimpic cac mon hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Đề thi Ôlimpic các môn XH
  Lớp 4
  Đề thi Ôlimpic các môn XH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2010

  Xem: 2

 • Đề thi Ôlimpic các môn XH
  Công nghệ
  Đề thi Ôlimpic các môn XH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2010

  Xem: 26

 • Đề thi Ôlimpic các môn XH
  Đề thi
  Đề thi Ôlimpic các môn XH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2010

  Xem: 2

 • Đề thi Ôlimpic các môn XH
  Lớp 3
  Đề thi Ôlimpic các môn XH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2010

  Xem: 2

 • Chuyen de Olimpic cac mon hoc.ppt
  Bài giảng khác
  Chuyen de Olimpic cac mon hoc.ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2014

  Xem: 0

 • ket qua thi olimpic cac mon
  Toán 8
  ket qua thi olimpic cac mon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2012

  Xem: 0