slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7

ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 bài giảng Chồi

Đăng ngày 5/16/2011 4:17:21 PM | Thể loại: Chồi | Lần tải: 317 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 1.24 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Đề tài:
Ôn so sánh, thêm bớt để tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 5
Giáo án phát triển nhận thức
a/ ôn thêm bớt trong phạm vi 5:
- Khi màn hình mở ra, các con hãy quan sát cho cô xem cần phải thêm hay bớt các đối tượng sao cho tương ứng với chữ số.
v
5
5
4
3
5
3
5
3
b/ Ôn so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm
vi 5:
3. Luyện tập
*Trò chơi 1: Thử tài của bé
* Trò chơi 2: Tìm và nối nhóm có số lượng nhiều bằng nhau
* Trò chơi 3: Thi gắn đúng
* Trò chơi 4: Chơi theo nhóm

Sponsor Documents