Ôn Tập Bài 6,7,8 - Gdcd 12

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       11      0
Ngày đăng 2017-03-03 08:50:26 Tác giả Hiền Nguyễn Văn loại .ppt kích thước số trang 70
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

NGUYEN VAN HIENB�i 6:Cơng d�n v?i c�c quy?n t? do co b?nNGUYEN VAN HIEN1.Các quyền tự do cơ bản của công dân NGUYEN VAN HIENa.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là: không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.123NGUYEN VAN HIENNội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dânNGUYEN VAN HIEN PL có quy định rõ trường hợp nào thì mới được

 • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12 - 1
 • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12 - 2
 • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12 - 3
 • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12 - 4
 • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

NGUYEN VAN HIEN
B�i 6:
Cơng d�n v?i c�c
quy?n t? do co b?n

NGUYEN VAN HIEN
1.Các quyền tự do cơ bản
của công dân


NGUYEN VAN HIEN

a.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là: không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
1
2
3
NGUYEN VAN HIEN
Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
NGUYEN VAN HIEN
PL có quy định rõ trường hợp nào thì mới được bắt, giam, giữ người và những ai mới có quyền ra lệnh bắt, giam, giữ người.
NGUYEN VAN HIEN
Trường hợp 1
Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can,
bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội.
1
3
4
5
6
2
DANGTHIANHNGUYET
Trường hợp 2:
Bắt người trong tình trạng khẩn cấp
Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hịên tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được
Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn
Chỉ có những ngừơi theo thẩm quyền quy định của PL mới có quyền bắt người trong trường hợp khẩn cấp

NGUYEN VAN HIEN
Trường hợp 3: Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã
Với đối tượng này thì ai có quyền bắt
A.Cơ quan có thẩm quyền
b.Ai cũng có quyền bắt
Trong thời gian bao lâu, VKS phải ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt người khẩn cấp:
a.1 tiếng c.12 tiếng
b.6 tiếng d.24 tiếng


NGUYEN VAN HIEN
Ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
Là quyền tự
do cá nhân
quan trọng
nhất
Ngăn chặn
mọi hành vi
bắt giữ người
trái quy định
của PL

NGUYEN VAN HIEN
b. Quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân
Quyền này có nghĩa là, công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm; không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm người khác.
NGUYEN VAN HIEN
Nội dung của quyền

Nội dung thứ nhất: không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ của người khác
Xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ của người khác là vô ý hoặc cố ý làm tổn hại đến tính mạng và sức khoẻ của người khác, dù họ là nam hay nữ, người đã thành niên hoặc chưa thành niên
NGUYEN VAN HIEN

Pháp luật nước ta quy định

Không ai được đánh người: đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại sức khoẻ người khác
Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe doạ làm giết người, làm chết người
NGUYEN VAN HIEN
Nội dung thứ hai: không ai được xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của người khác
Xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác là hành vi bịa đặt điều xấu, nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó
Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân vừa trái với đạo đức xã hội, vừa vi phạm PL
NGUYEN VAN HIEN
Ý nghĩa của quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm
Quyền cơ bản này xuất phát từ mục đích hoạt động của nhà nước ta luôn vì con người, đề cao nhân tố con người trong nhà nước pháp quyền XHCN
NGUYEN VAN HIEN
c. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Quyền này có nghĩa là: chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người khác đồng ý.
Trừ trường hợp: pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người và phải tuân theo thủ tục do pháp luật quy định
NGUYỄN VĂN HIỀN
Nội dung của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Những trường hợp pháp luật cho khám xét chỗ ở của công dân
Trường hợp 1: khi có căn cứ khẳng định chỗ ở, địa điểm của một người nào đó có công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án
Trường hợp 2: việc khám xét chỗ ở, địa điểm của người nào đó được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tránh ở đó


NGUYEN VAN HIEN
Chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của bộ luật TTHS mới có quyền ra lệnh khám và người tiến hành khám phải theo đúng trình tự do PL quy định.
NGUYEN VAN HIEN
Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Nhằm đảm bảo cho công dân có được cuộc sống tự do trong một xã hội dân chủ văn minh
Từ đó công dân có điều kiện tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.
NGUYEN VAN HIEN
d. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, địên thoại, địên tín
Quyền này có nghĩa là: thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luât quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
NGUYEN VAN HIEN
Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trong những trường hợp cần thiết mới được tíên hành kiểm soát thư, điện thoại, địên tín của người khác
Quyền này đảm bảo đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội, giúp công dân có đời sống tinh thần thoải mái
NGUYEN VAN HIEN
e. Quyền tự do ngôn luận
Quyền này có nghĩa là: công dân có quyền tự do phát biểu ý kíên, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của đất nước
Quyền này được thực hiện theo nhiều cách
Phát biểu trực tiếp tại các cuộc họp
Viết bài gửi đăng báo
Kíên nghị thông qua đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
NGUYEN VAN HIEN
Là HS PT, em đã thực hiện quyền tự do ngôn lụân của mình ở trường lớp như thế nào
Ý nghĩa của quyền: là cơ sở, điều kiện để công dân tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động của nhà nước và xã hôị
NGUYEN VAN HIEN

2. Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân

a.Trách nhiệm của nhà nước
Nhà nước xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật, bao gồm hiến pháp, bộ luật TTHS, bộ luật HS
Nhà nước tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp từ trung ương đến địa phương
DANGTHIANHNGUYET
b.Trách nhiệm của công dân
Phải nắm được nội dung các quyền cơ bản của mình
Phải có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo khi các quyền cơ bản của công dân bị vi phạm
Tích cực giúp đỡ các cán bộ nhà nước trong khi thực hịên nhiệm vụ
Phải tôn trọng pháp luật, tự giác tuân thủ của nhà nước, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác

Các quyền dân chủ của công dân
Bài 7
* NỘI DUNG
1. Quyền bầu
cử, ứng cử
vào
các cơ quan
Đại biểu
Của
Nhân dân
2. Quyền
Tham gia
quản lí
Nhà nước
và xã hội.
3.Quyền
khiếu nại,
tố cáo
Của
Công dân.
NGUYỄN HIỀN
27
Quyền bầu cử và ứng cử là…………………………của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi………………………..
ở từng địa phương trong phạm vi cả nước.
quyền dân chủ cơ bản
hình thức dân chủ gián tiếp
NGUYỄN HIỀN
28
Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
Người có quyền bầu cử ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân.
Công dân đủ….. tuổi trở lên đều có quyền……….và đủ ….tuổi trở lên đều có quyền ……….vào quốc hội và hội đồng nhân dân.
18
bầu cử
21
ứng cử
NGUYỄN HIỀN
29
* Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân:
Bầu cử
ứng cử
Tự ứng cử
Giới thiệu
Phổ thông
Bình đẳng
Trực tiếp
Bỏ phiếu kín

Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân.
Hiến pháp:
Công dân Việt nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử
Công dân Việt nam đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử
Luật bầu cử
Những trường hợp không thực hiện được quyền bầu cử
Những trường hợp không thực hiện được quyền ứng cử.
Người đang bị tước quyền bầu cử…
Người đang bị
tạm giam
Người đang chấp hành hình phạt tù
Người mất năng hành vi dân sự
Tư liệu
32
Những trường hợp không được thực hiện quyền:
Ứng cử
Người đang bị
Tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; người đang phải chấp hành hình phạt tù ; người mất năng lực hành vi dân sự…
Những người thuộc diện không được thực hiện quyền bầu cử; người đang bị khởi tố về hình sự ; người đang phải chấp hành bản án, quyết định của toà án; người đã chấp hành xong bản án, quyết định của Toà án nhưng chưa được xoá án; người đang chấp hành quyết định xử lí hành chính về giáo dục hoặc đang bị quản chế hành chính.
Bầu cử
NGUYỄN HIỀN
33
c) Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân
Là cơ sở pháp lý - Chính trị
Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước
Thể hiện ý chí và nguyện vọng của ND
Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.
NGUYỄN HIỀN
34
2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
a. Là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và trong địa phương ; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.
Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội quyền thảo luận và kiến nghị với nhà nước về vấn đề chung của xã hội là thực thi hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta
Việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước được phân biệt ở hai cấp độ pham vi
Phạm vi
Cơ sở
Cả nước
NGUYỄN HIỀN
36
b) Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Thảo luận, góp ý
Biểu quyết

Theo quy chế dân chủ ở xã, các công việc ở xã được chia thành 4 loại
BỐN
LOẠI
Những việc phải được thông báo
để dân biết và thực hiện
Những việc dân bàn và quyết định
trực tiếp
Những việc dân thảo luận, tham gia ý kiến
trước khi chính quyền xã quyết định
Những việc nhân dân ở xã giám sát,
kiểm tra.
NGUYỄN HIỀN
38
Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước, nhằm động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân, của toàn xã hội về việc xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh và hoạt động có hiệu quả.
41
42
Quyền tố cáo
43
NGUYỄN HIỀN
44


Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.


 Người có quyền khiếu nại , tố cáo:
Người khiếu nại : mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại.
Người tố cáo : Chỉ có công dân có quyền tố cáo .
NGUYỄN HIỀN
45
Khác nhau

Mục đích
Khiếu nại:
khôi phục
lợi ích
của người
khiếu nại
Tố cáo 
: phát hiện,
ngăn chặn
việc làm
trái pháp luật,
xâm hại
tới quyền,
lợi ích
hợp pháp
của nhà nước,
tổ chức và
công dân
NGUYỄN HIỀN
46
Khiếu nại
Chỉ trong
lĩnh vực
Hành
chính
Tố cáo:
Trong
hành
chính

hình sự
Lĩnh vực
NGUYỄN HIỀN
47
Ý nghĩa của quyền tố cáo, khiếu nại của công dân

Là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân của mình trong một xã hội dân chủ, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
NGUYỄN HIỀN
48
Trách nhiệm của công dân

Thực hiện quyền dân chủ tức là thực thi quyền của người làm chủ nhà nước và xã hội. Muốn làm một người chủ tốt thì trước tiên cần có ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ.
BÀI 8
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
Quyền
học tập
Quyền
sáng tạo
Quyền
phát triển
Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
Trách nhiệm của Nhà nước và công dân
Nội dung quyền học tập của công dân
Mọi công dân
có quyền học
không hạn
chế ở tất cả
các cấp học.
Công dân
có quyền
học bất cứ
ngành
nghề nào.
Công dân
có quyền
học thường
xuyên,
học suốt đời.
Mọi công dân
đều được
đối xử bình
đẳng về cơ
hội học tập.
QUYỀN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
Quyền được hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện
Quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng
Đời sống vật chất
Có mức sống đấy đủ để phát triền về thể chất, được chăm sóc
Sức khoẻ…
Đời sống tinh thần
Đựơc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí..
Người học giỏi, có năng khiếu được bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn vào các trường ĐH
Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến cho Tổ quốc
2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân

Như vậy, quyền học tập, sáng tạo và phát triển là
quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa


.3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
a) Trách nhiệm của Nhà nước
* Ban h�nh chớnh sỏch, phỏp lu?t, th?c hi?n d?ng b? cỏc bi?n phỏp c?n thi?t
* Công dân có trách nhiệm:
Công dân có ý thức học tập tốt, học cho mình, cho gia đình và cho đất nước
Công dân cần có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập , nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất
Công dân cần góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của đất nước, làm cho dân tộc ngày càng rạng danh
NGUYEN VAN HIEN
Câu 1: Các quyền tự do cơ bản được quy định trong Hiến pháp và Luật quy định mối quan hệ giữa:
A. Công dân với pháp luật
B. Nhà nước với pháp luật
C. Nhà nước với công dân
D.Công dân với Nhà nước và pháp luật
NGUYEN VAN HIEN
Câu 2: Đối với mỗi công dân,quyền bất khả xâm phạm về thân thể được ghi nhận tại hiến pháp là
A.Quyền tự do nhất
B.Quyền cơ bản nhất
C.Quyền quan trọng nhất
D.Quyền cần thiết nhất
NGUYEN VAN HIEN
Câu 3: Nhận định nào sau đây là SAI
A. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái PL
B. Bắt và giam giữ người trái PL là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
C. Không ai được bắt và giam giữ người
D. Giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo PL
NGUYEN VAN HIEN
Câu 4. Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Câu 5. Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
NGUYEN VAN HIEN
Câu 6. Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 7. Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
NGUYEN VAN HIEN
Câu 8. "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc
A. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận
B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận
NGUYEN VAN HIEN
Câu 9. "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp." là một nội dung thuộc
Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận
B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận
D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận
Câu 10. "Quyền tự do ngôn luận là chuẩn mực của một xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự." là một nội dung thuộc
Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận
B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận
D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận
NGUYEN VAN HIEN
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể nghĩa là, không ai ....(11)... nếu không có ...(12)... của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của ...(13)..., trừ trường hợp ...(14)...
Câu 11.
A. Bị khởi tố. B. Bị xét xử. C. Bị bắt. D. Bị truy tố
Câu 12.
A. Quyết định. B. Phê chuẩn. C. Lệnh truy nã. D. Lệnh bắt
Câu 13.
A. Cơ quan Cảnh sát điều tra C. Toà án nhân dân tối cao
B. Viện kiểm sát D. Toà án hình sự
Câu 14.
A. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng C. Đang bị truy nã
B. Phạm tội rất nghiêm trọng D. Phạm tội quả tang
NGUYEN VAN HIEN
"Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ......(15)......, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức ......(16)...... ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước."
Câu 15.
Xã hội. B. Chính trị.
C. Kinh tế. D. Văn hoá
Câu 16.
dân chủ trực tiếp.
dân chủ gián tiếp
C. dân chủ tập trung.
D. dân chủ xã hội chủ nghĩa
NGUYEN VAN HIEN
Câu 17. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là
A. 21/5/1990 B. 21/4/1991 C. 21/5/1994. D. 21/5/1993
Câu 18. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là
A. 21/5/1993 B. 21/4/1995 C. 21/5/1994. D. 21/5/1996
NGUYEN VAN HIEN
Câu 19. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được củng cố là một nội dung thuộc......... quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
A. Ý nghĩa C. Khái niệm
B. Nội dung D. Bình đẳng trong thực hiện
Câu 20. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ là một nội dung thuộc......... quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
A. Ý nghĩa C. Khái niệm
B. Nội dung D. Bình đẳng trong thực hiện
NGUYEN VAN HIEN
Câu 21. Học bằng nhiều hình thức khác nhau, ở các loại trường khác nhau là
A. quyền học không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời
D. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập
Câu 22. Học các môn khối C để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là
A. quyền học không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời
D. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lập pháp
Hành pháp
Tư pháp
QUỐC HỘI
HĐND TỈNH
HĐND HUYỆN
HĐND XÃ
UBND TỈNH
TA & VKSND tối cao
UBND HUYỆN
UBND XÃ
CHÍNH PHỦ
TA & VKSND huyện
TA & VKSND tỉnh
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUYỀN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
Quyền được hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện
Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng
Đời
sống vật chất
Có mức sống đấy đủ để phát triền về thể chất, được chăm sóc sức khoẻ…
Đời sống tinh thần
Đựơc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí..
Người học giỏi, có năng khiếu được bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn vào các trường ĐH
Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến cho Tổ quốc

Nguồn:Hiền Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngOn tap Bai 6,7,8.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
nkbs0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-03-03 08:50:26
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
70
Lần tải
0
Lần xem
11
bài giảng điện tử Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12
  Bài giảng khác
  Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • de cuong on tap gdcd 12 bai 6,7,8
  2018
  de cuong on tap gdcd 12 bai 6,7,8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 0

 • De cuong on tap HKII GDCD 6,7,8
  Giáo dục Công dân
  De cuong on tap HKII GDCD 6,7,8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2011

  Xem: 0

 • On tap he GDCD 6-7-8(Ngoc Hai)
  GD công dân 8
  On tap he GDCD 6-7-8(Ngoc Hai)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2011

  Xem: 0

 • GDCD 6-Bài 13 ôn tập
  GDCD - GDNGLL 6
  GDCD 6-Bài 13 ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2011

  Xem: 6

 • GDCD 6-Bài 13 ôn tập
  GD công dân 6
  GDCD 6-Bài 13 ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2011

  Xem: 0

 • GDCD 6-Bài 13 ôn tập
  GDCD - GDNGLL 6
  GDCD 6-Bài 13 ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2011

  Xem: 0

 • bài 12 GDCD 7
  GDCD - GDNGLL 7
  bài 12 GDCD 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD - GDNGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2012

  Xem: 0

 • bài 12 GDCD 7
  GDCD 7
  bài 12 GDCD 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • GDCD 12 Bài 7
  GDCD 12
  GDCD 12 Bài 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2009

  Xem: 2