Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - on tap phep cong va phep tru hai phan so ppt

  • 19/08/2019 10:19:16
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.86 M, số trang : 10 ,tên on tap phep cong va phep tru hai phan so ppt

Slides

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 1
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 2
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 3
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 4
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 5

Chi tiết

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ!
CHUYÊN ĐỀ
Toán-lớp5B
Năm học: 2018 - 2019
Kiểm tra bài cũ:
1. Viết các phân số sau thành phân số thập phân
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.
Ví dụ 3:
Ví dụ 4 :
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.

1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Bài 1: Tính
Luyện tập
Bài 2: Tính
Bài 3:
Bài giải
 
Tóm tắt
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.

1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
4.Định hướng hoạt động tiếp theo:
Chuẩn bị: Ôn tập phép nhân và chia hai phân số.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ