Ôn tập thi cuối học kì I - Toán học 3 - Nguyễn Thành Trương

Đăng ngày 12/12/2017 6:56:07 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Trương Nguyễn Thành | Lần tải: 7 | Lần xem: 27 | Page: 15 | Kích thước: 0.29 M | Loại file: pptx
 • Ôn tập thi cuối học kì I - Toán học 3 - Nguyễn Thành Trương - 1
 • Ôn tập thi cuối học kì I - Toán học 3 - Nguyễn Thành Trương - 2
 • Ôn tập thi cuối học kì I - Toán học 3 - Nguyễn Thành Trương - 3
 • Ôn tập thi cuối học kì I - Toán học 3 - Nguyễn Thành Trương - 4
 • Ôn tập thi cuối học kì I - Toán học 3 - Nguyễn Thành Trương - 5
 • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Ôn tập thi cuối học kì I - Toán học 3 - Nguyễn Thành Trương, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/on-tap-thi-cuoi-hoc-ki-i-toan-hoc-3-nguyen-thanh-truong.mfrx0q.html

Nội dung

ÔN TẬP THI CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 3
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là :
A. 10 B. 90 C. 89 D. 99
 
Câu 2: Số lớn là 42, số bé là 6. Vậy số lớn gấp số bé số lần là:
A. 24 lần C. 8 lần
B. 7 lần D. 6 lần
 
Câu 3: Kết quả của phép chia 96 : 3 là:

A. 23 B. 31 C. 32 D. 12
 
Câu 4: Đồng hồ bên chỉ:
A. 5 giờ 40 phút
B. 8 giờ 5 phút
C. 8 giờ 25 phút
D. 5 giờ 20 phút
Câu 5: Hình chữ nhật có:
A. 4 góc không vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
B. 4 góc vuông, có 2 cạnh dài không bằng nhau và 2 cạnh ngắn không bằng nhau.
C. 4 góc không vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn không bằng nhau.
D. 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
Câu 6: 5hm = ….. m . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :
A. 5 B. 50 C. 500 D. 5000
II/ Phần tự luận:(7đ)

Câu 1:(4 điểm) Đặt tính rồi tính

276 + 310

756 - 352

36 :6
 


20 x 3
Câu 2: ( 2 điểm)Tìm x,y:
x : 7 = 9

5 x y = 85

Câu 3: (2 điểm)Tính giá trị của biểu thức:
15 + 7 x 8
b) 90 + 28 : 2
Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán 1/9 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm ?
Bài giải
Số máy bơm đã bán là
36 : 9 = 4 (máy bơm)
Số máy bơm còn lại là
36 – 4 = 32 (máy bơm)
Đáp số : 32 máy bơm
TIẾT ÔN KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO!