PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU

Đăng ngày 6/7/2012 12:45:51 PM | Thể loại: Lịch sử | Chia sẽ bởi: Soa Chu Thị | Lần tải: 161 | Lần xem: 4 | Page: 20 | Kích thước: 16.96 M | Loại file: ppt
  • PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU - 1
  • PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU - 2
  • PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU - 3
  • PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU - 4
  • PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU, Lịch sử. . nslide.com giới thiệu đến các bạn thư viện PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU thuộc chuyên mục Lịch sử được giới thiệu bởi user Soa Chu Thị tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Lịch sử , có tổng cộng 20 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Địa lí 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN YÊN THÀNH LỊCH SỬ LỚP 5 NGƯỜI THỰC HIỆN: Chu Thị Soa Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội Việt Nam có các tầng lớp, giai cấp mới nào ra đời ? KIỂM TRA BÀI CŨ Vì sao xuất hiện các giai cấp đó? Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội Việt Nam có các tầng lớp, giai cấp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, nhân viên, trí thức,… Vì thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập nhà https://nslide.com/bai-giang/phan-boi-chau-va-phong-trao-dong-du.jh18xq.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN YÊN THÀNH
LỊCH SỬ LỚP 5
NGƯỜI THỰC HIỆN: Chu Thị Soa
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội Việt Nam có những tầng lớp, giai cấp mới nào ra đời ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vì sao xuất hiện những giai cấp đó?
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội Việt Nam có những tầng lớp, giai cấp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,…
Vì thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta.
Ông là ai?
a
PHAN BỘI CHÂU
VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
SGK 12/13
I. Một số thông tin về Phan Bội Châu
Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San, bút hiệu Là Sào Nam.
Lúc 6 tuổi trong 3 ngày thuộc hết Tam tự kinh, 7 tuổi ông đã đọc hiểu sách Luận ngữ. 13 tuổi ông thi đỗ trạng nguyên. Ông lớn lên khi đất nước bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm đường cứu nước.
Em biết thêm gì về tiểu sử Phan Bội Châu?
NHẬT BẢN
VIỆT NAM
II. Phong trào Đông Du
1. 1904 diễn ra sự kiện gì?
2. Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên sang Nhật học tập những gì?
3. Thanh niên Việt Nam học tập trong điều kiện như thế nào?

1.1904 diễn ra sự kiện gì?
- Năm 1904 Phan Bội Châu lập Hội Duy Tân
2. Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên sang Nhật làm gì gì?
- Năm 1905 ông đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật học tập về kĩ thuật và quân sự.
3. Thanh niên Việt Nam học tập trong điều kiện như thế nào?
- Cuộc sống của họ hết sức khó khăn, nhà cửa chật chội, thiếu thốn đủ thứ, họ đã làm nhiều nghề để sống và học tập.
Tại sao điều kiện khó khăn như vậy mà thanh niên Việt nam vẫn hăng say học tập?
Do tinh thần yêu nước mong muốn cứu nước và giải phóng dân tộc.
Thảo luận nhóm 3
1.Nêu mục đích, kết quả, ý nghĩa của phong trào Đông Du?
Mục đích của phong trào Đông Du là gì?
Mục đích của phong trào Đông Du là đào tạo nhân tài cứu nước.
Kết quả của phong trào Đông Du ra sao?
Phong trào Đông Du phát triển làm cho Pháp lo ngại nên Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông Du. Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và thanh niên Việt Nam ra khỏi nước Nhật.
Vì sao phong trào Đông Du thất bại?
Thất bại
II. Phong trào Đông Du
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
Sau khi phong trào Đông Du tan rã, Phan Bội Châu cùng với Thành viên của Hội Duy tân đi đâu? Làm gì?
Sau khi phong trào Đông Du tan rã, Phan Bội Châu cùng với Thành viên của Hội Duy tân lánh sang Quảng Châu rồi sang Xiêm, tiếp tục hoạt động cứu nước.
Ý nghĩa của phong trào Đông Du là gì?
-Phong trào tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu và nhân dân ta.
-Thất bại của phong trào Đông du càng củng cố thêm quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.
Bài học: Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỉ XX. Phong trào Đông du do ông cổ động, tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước.
Qua bài này giúp em hiểu điều gì?
k
ì
d
i
u

ô
c
h

KHÁM PHÁ
1
2
5
4
3
CÂU CHỦ ĐỀ
1. Phong trào này đi về hướng Đông
2. Quê hương của người sáng lập ra phong trào này
3. Tổ chức yêu nước chống Pháp tiến bộ
4. Đưa nước ta thoát khỏi áp bức, bóc lột
5. Những người này ở giai đoạn trưởng thành
Tên người tổ chức ra phong trào này
6
6
9
7
9
11
Câu chủ đề gồm 11 chữ cái
N G H Ệ A N
T H A N H N I Ê N
C Ứ U N Ư Ớ C
H Ộ I D U Y T Â N
D Ơ N G D U
1
?
2
?
5
?
4
?
3
?
CÂU CHỦ ĐỀ
P H A N B Ộ I C H Â U
TRÒ CHƠI Ô CHỮ KÌ DIỆU
LÀM VÀO VỞ BÀI TẬP