Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du

Đăng ngày 10/26/2010 6:44:43 PM | Thể loại: Lịch sử 5 | Chia sẽ bởi: Yến Đỗ Hải | Lần tải: 76 | Lần xem: 1 | Page: 23 | Kích thước: 5.46 M | Loại file: ppt
  • Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du - 1
  • Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du - 2
  • Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du - 3
  • Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du - 4
  • Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du, Lịch sử 5. . nslide chia sẽ đến bạn đọc bài giảng Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Phan Boi Châu Va Phong Trao Dong Du trong chủ đề Lịch sử 5 được chia sẽ bởi bạn Yến Đỗ Hải đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Lịch sử 5 , có tổng cộng 23 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Phan Bội Châu và phong trào Đông Du PHÒNG GIÁO DỤC bè tr¹ch TRƯỜNG TIỂU HỌC nam tr¹ch GV: ®oµn ®øc th¸i lịch sử lớp 5 CHUYÊN ĐỀ Nhiệt liệt chào mừng thầy cô về dự giờ lớp 5 Giờ học bắt đầu Kiểm tra bài cũ : Em h·y tr×nh bµy t×nh h×nh n­íc ta sau c¸c cuéc khëi nghÜa chèng Ph¸p? Trả lời : Bị bóc lột,đàn áp mọi rợ,những sĩ phu yêu nước đang tìm con đường cứu nước, bên cạnh đó Phan Bội Châu Phan https://nslide.com/bai-giang/phan-boi-chau-va-phong-trao-dong-du.o625vq.html

Nội dung

Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
PHÒNG GIÁO DỤC bè tr¹ch
TRƯỜNG TIỂU HỌC nam tr¹ch
GV: ®oµn ®øc th¸i
lịch sử lớp 5
CHUYÊN ĐỀ

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô về dự giờ lớp 5
Giờ học bắt đầu
Kiểm tra bài cũ :
Em h·y tr×nh bµy t×nh h×nh n­íc ta sau c¸c cuéc khëi nghÜa chèng Ph¸p?
Trả lời :
Bị bóc lột,đàn áp dã man,các sĩ phu yêu nước đang tìm con đường cứu nước.
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu là người như thế nào?
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1.Hoạt động 1:Vài nét về Phan Bội Châu.
Đọc thầm ở sgk từ đầu đến: “…giải phóng dân tộc”
-Trình bày những hiểu biết của mình về Phan Bội Châu.
-Phan Bội Châu (1867-1940) quê ở làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông là người thông minh, học rộng, tài cao, có ý chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Lúc đầu, Phan Bội Châu chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp cứu nước.
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử:
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1.Hoạt động 1.Vài nét về Phan Bội Châu.
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
2.Hoạt động 2:Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
-Cùng với những người chung chí hướng Phan Bội Châu đã đi tìm con đường cứu nước bằng cách nào?
-Hãy xác định vị trí Nhật Bản trên bản đồ thế giới?
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử:
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1.Hoạt động 1.Vài nét về Phan Bội Châu.
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
2.Hoạt động 2:Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
-Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản, học tập những nội dung gì?
-Tại sao Phan Bội Châu lại chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp?
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử:
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1.Hoạt động 1.Vài nét về Phan Bội Châu.
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
2.Phong trào Đông du diễn ra như thế nào?
-Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
-Nhóm thanh niên Việt Nam học tập trong điều kiện như thế nào?
-Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn như vậy, các thanh niên Việt Nam vẫn say sưa học tập?
Dotinh thần yêu nước, mong muốn cứu nước , giải phóng dân tộc. Vậy, mục đích của phong trào Đông du là gì?
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử:
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1.Hoạt động 1.Vài nét về Phan Bội Châu.
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
2.Phong trào Đông du diễn ra như thế nào?
-Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
-Mục đích của phong trào Đông du là nhằm đào tạo nhân tài để cứu nước.
Sự phát triển của phong trào Đông du khiến thực dân Pháp lo ngại….Đến năm 1909 phong trào tan rã.
Thảo luận nhóm: Tại sao phong trào Đông du thất bại?
-Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật trục xuất nhóm thanh niên Việt Nam. Năm 1909 phong trào tan rã
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử:
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1.Hoạt động 1.Vài nét về Phan Bội Châu.
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
2.Hoạt động 2. Phong trào Đông du diễn ra như thế nào?
-Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
-Mục đích của phong trào Đông du là nhằm đào tạo nhân tài để cứu nước.
3.Hoạt động 3.Ý nghĩa của phong trào Đông du.
-Chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận để hoàn thành bài tập sau:
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử:
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1.Hoạt động 1.Vài nét về Phan Bội Châu.
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
2.Hoạt động 2. Phong trào Đông du diễn ra như thế nào?
-Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
-Mục đích của phong trào Đông du là nhằm đào tạo nhân tài để cứu nước.
3.Hoạt động 3.Ý nghĩa của phong trào Đông du.
-Phong trào tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu và nhân dân ta.
-Giúp người Việt Nam thấy rằng phải tự mình mới có thể giải phóng mình.
-Thất bại của phong trào Đông du càng củng cố thêm quyết tâm đi tìm con đường cứu nước mới của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.
Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2010
Lịch sử:
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
Bài học: Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỉ XX. Phong trào Đông du do ông cổ động, tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước.
bài học kết thúc
Kính chúc quý thầy cô
khoẻ mạnh và hạnh phúc.
vì lợi ích mười năm -trồng cây
vì lợi ích trăm năm - trồng người.


mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học-sáng tạo
CHÀO TẠM BIỆT !
5.A
Chúc quý thầy cô giáo cùng các em học sinh sức khỏe