Phan Bội Châu và phong trào Đông du

Đăng ngày 9/18/2012 7:51:04 PM | Thể loại: Lịch sử | Chia sẽ bởi: Lương Bùi Thị | Lần tải: 10 | Lần xem: 4 | Page: 25 | Kích thước: 2.88 M | Loại file: ppt
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 1
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 2
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 3
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 4
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông du, Lịch sử. . nslide.com giới thiệu tới đọc giả tài liệu Phan Bội Châu và phong trào Đông du .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Phan Bội Châu và phong trào Đông du trong chủ đề Lịch sử được chia sẽ bởi user Lương Bùi Thị tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Lịch sử , có 25 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Địa lí 5 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5 GV THỰC HIỆN: BÙI THỊ LƯƠNG ĐƠN VỊ: ĐAK ĐOA Nhiệt liệt chào mừng những thầy, thầy giáo tới dự giờ môn Lịch Sử lớp 5 Thứ ngày tháng 9 năm 2012 LỊCH SỬ TRÒ CHƠI Câu số 1 Thôi đành đắc tội khi quân, Cùng dân ở lại cầm gươm giết thù, ngoài ra (Đố biết là ai?) TRƯƠNG ĐỊNH Thứ ngày tháng 9 năm 2012 LỊCH SỬ TRÒ CHƠI Câu số 2 Người trong ảnh là ai? NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Thứ ngày tháng 9 năm 2012 LỊCH SỬ TRÒ CHƠI Câu số 3 Kinh thành https://nslide.com/bai-giang/phan-boi-chau-va-phong-trao-dong-du.ui3gyq.html

Nội dung

GIÁO ÁN
LỊCH SỬ LỚP 5
GV THỰC HIỆN:
BÙI THỊ LƯƠNG
ĐƠN VỊ: ĐAK ĐOA
Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ môn Lịch Sử lớp 5
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ
TRÒ CHƠI
Câu số 1
Thôi đành đắc tội khi quân,
Cùng dân ở lại cầm gươm giết thù.
(Đố biết là ai?)
TRƯƠNG ĐỊNH
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ
TRÒ CHƠI
Câu số 2
Người trong ảnh là ai?
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ
TRÒ CHƠI
Câu số 3
Kinh thành đang giấc ngủ say
Bỗng đâu sấm lửa sáng lòng Hương Giang.
Giặc Tây sửng sốt kinh hoàng
Dàn quân phản kích tiến vào đế Kinh.
Đây là sự kiện gì?
CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
PHAN CHÂU TRINH
PHAN BỘI CHÂU
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
1/ Vài nét về Phan Bội Châu
Phan Bội Châu sinh năm 1867 trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống yêu nước thuộc huyện nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là người rất thông minh. Lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ, ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc. Chủ trương lúc đầu của ông là dựa vào Nhật để đánh Pháp. Ông đã khởi xướng ra phong trào Đông Du.
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
NHẬT BẢN
VIỆT NAM
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
Phong trào Đông du bắt đầu vào thời gian nào? Ai là người lãnh đạo? Mục đích của phong trào là gì?
Phong trào Đông du được khởi xướng từ năm 1905, do Phan Bội Châu lãnh đạo. Mục đích của phong trào này là đào tạo những người yêu nước có kiến thức về khoa học kĩ thuật được học ở nước Nhật, sau đó đưa họ về nước để hoạt động cứu nước.
THẢO LUẬN NHÓM 4
LỊCH SỬ BÀI 5
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
- Theo em tại sao Phan Bội Châu lại dựa vào Nhật để đánh Pháp?
Nhật Bản trước đây cũng là một nước phong kiến lạc hậu như nước Việt Nam mình nhưng đứng trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản và nguy cơ mất nước, Nhật Bản đã tiến hành cải cách và trở thành đất nước cường thịnh. Phan Bội Châu nghĩ rằng Nhật Bản cũng là một nước Châu Á có cùng một nền văn hóa Á Đông và cùng màu da vàng nên nhờ sự giúp đỡ của Nhật mà ta sẽ thắng Pháp.
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
Nhân dân trong nước, đặc biệt là các thanh niên yêu nước đã hưởng ứng phong trào Đông du như thế nào?
Càng ngày phong trào càng vận động được nhiều người sang Nhật học. Để có tiền ăn học, họ đã phải làm nhiều nghề kể cả việc đánh giày hay rửa bát trong các quán ăn. Cuộc sống của họ hết sức kham khổ, nhà cửa chật chội, thiếu thốn đủ thứ. Mặc dù vậy họ vẫn hăng say học tập. Nhân dân trong nước cũng nô nức đóng góp tiền của cho phong trào Đông du.
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
Tại sao trong điều kiện sống khó khăn như vậy mà thanh niên Việt Nam vẫn say mê học tập?
Vì họ rất yêu nước và ai cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
Kết quả của phong trào Đông du như thế nào?
Phong trào Đông du tan rã.
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học?
Phong trào Đông du phát triển làm cho thực dân Pháp hết sức lo ngại, năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du.
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
Phong trào Đông du có ý nghĩa như thế nào?
Tuy thất bại nhưng phong trào Đông du đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, đồng thời cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta.
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
1/ Vài nét về Phan Bội Châu
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
AI NHANH AI ĐÚNG?
Phong tr�o n�y di v? phuong Dụng v� tờn c?a phong tr�o n�y l� gỡ ?
Duy tõn
B. Dụng du
C. Ch?ng Phỏp
Thời gian
Đáp án
Đáp án: B
CÂU 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ai l� ngu?i sỏng l?p ra phong tr�o Dụng du ?
Phan Chõu Trinh
B. Tụn Th?t Thuy?t
C. Phan B?i Chõu
Thời gian
Đáp án
Đáp án: C
CÂU 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Phong tr�o Dụng du dó dua thanh niờn yờu nu?c Vi?t Nam sang nu?c n�o h?c ?
Nh?t B?n
B. Trung Qu?c
C. Liờn Xụ
Thời gian
Đáp án
Đáp án: A
CÂU 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M?c dớch c?a phong tr�o Dụng du l� gỡ ?
Cho thanh niờn di Nh?t B?n.
B. Nh?m d�o t?o nhõn t�i c?u nu?c.
C. D? nu?c ta k?t b?n v?i nu?c Nh?t B?n.
Thời gian
Đáp án
Đáp án: B
CÂU 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Phong tr�o Dụng du th?t b?i l� vỡ:
Thanh niờn ta khụng d? ti?n d? h?c.
B. Khụng cú ngu?i lónh d?o phong tr�o n�y n?a.
C. Do s? c?u k?t c?a th?c dõn Phỏp v?i chớnh ph? Nh?t.
Thời gian
Dỏp ỏn
Đáp án: C
CÂU 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2/ Phong trào Đông du
1/ Vài nét về Phan Bội Châu
Thứ ngày tháng 9 năm 2012
LỊCH SỬ BÀI 5
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU