Phan Bội Châu và phong trào Đông du

Đăng ngày 10/2/2010 6:43:23 AM | Thể loại: Lịch sử | Chia sẽ bởi: Hồng Nguyễn Thị | Lần tải: 124 | Lần xem: 4 | Page: 16 | Kích thước: 1.50 M | Loại file: ppt
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 1
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 2
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 3
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 4
  • Phan Bội Châu và phong trào Đông du - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông du, Lịch sử. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông du .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông du thuộc chuyên mục Lịch sử được chia sẽ bởi user Hồng Nguyễn Thị đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Lịch sử , có 16 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Địa lí 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO Lịch sử lớp 5 GV: Nguyễn Thị Hồng Kiểm tra bài cũ : Em h·y tr×nh bµy t×nh h×nh n­íc ta sau c¸c cuéc khëi nghÜa chèng Ph¸p? Phan Bội Châu Phan Bội Châu là người như thế nào? Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010 Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông du 1, bên cạnh đó Vài nét về Phan Bội Châu, bên cạnh đó Đọc thầm ở sgk từ đầu đến: “…giải phóng dân https://nslide.com/bai-giang/phan-boi-chau-va-phong-trao-dong-du.ypp2vq.html

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO

Lịch sử lớp 5
GV: Nguyễn Thị Hồng
Kiểm tra bài cũ :
Em h·y tr×nh bµy t×nh h×nh n­íc ta sau c¸c cuéc khëi nghÜa chèng Ph¸p?
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu là người như thế nào?
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1. Vài nét về Phan Bội Châu.
Đọc thầm ở sgk từ đầu đến: “…giải phóng dân tộc”
+ Trình bày những hiểu biết của mình về Phan Bội Châu.
- Phan Bội Châu (1867-1940) quê ở làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông là người thông minh, học rộng, tài cao, có ý chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Lúc đầu, Phan Bội Châu chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp cứu nước.
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
2. Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
- Cùng với những người chung chí hướng Phan Bội Châu đã đi tìm con đường cứu nước bằng cách nào?
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1. Vài nét về Phan Bội Châu.
-Hãy xác định vị trí Nhật Bản trên bản đồ thế giới?
- Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
- Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản, học tập những nội dung gì?
- Tại sao Phan Bội Châu lại chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp?
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1. Vài nét về Phan Bội Châu.
2. Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
-Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
-Nhóm thanh niên Việt Nam học tập trong điều kiện như thế nào?
-Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn như vậy, các thanh niên Việt Nam vẫn say sưa học tập?
Dotinh thần yêu nước, mong muốn cứu nước , giải phóng dân tộc. Vậy, mục đích của phong trào Đông du là gì?
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
2. Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
1. Vài nét về Phan Bội Châu.
- Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
-Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
-Mục đích của phong trào Đông du là nhằm đào tạo nhân tài để cứu nước.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1. Vài nét về Phan Bội Châu.
2. Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
Sự phát triển của phong trào Đông du khiến thực dân Pháp lo ngại….Đến năm 1909 phong trào tan rã.
Thảo luận nhóm: Tại sao phong trào Đông du thất bại?
-Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật trục xuất nhóm thanh niên Việt Nam. Năm 1909 phong trào tan rã
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
-Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX
-Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
-Mục đích của phong trào Đông du là nhằm đào tạo nhân tài để cứu nước.
3. Ý nghĩa của phong trào Đông du.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1. Vài nét về Phan Bội Châu.
2. Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
Chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận để hoàn thành bài tập sau:
3. Ý nghĩa của phong trào Đông du.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
1. Vài nét về Phan Bội Châu.
2. Phong trào Đông Du diễn ra như thế nào?
3. Ý nghĩa của phong trào Đông du.
- Phong trào tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu và nhân dân ta.
- Giúp người Việt Nam thấy rằng phải tự mình mới có thể giải phóng mình.
- Thất bại của phong trào Đông du càng củng cố thêm quyết tâm đi tìm con đường cứu nước mới của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỉ XX. Phong trào Đông du do ông cổ động, tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước.
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
Bài học
Kính chúc quý thầy cô
khoẻ mạnh và hạnh phúc.
CHÀO TẠM BIỆT !
5.A
Chúc quý thầy cô giáo cùng các em học sinh sức khỏe