Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity

bài giảng điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       12      0
Ngày đăng 2019-04-04 10:41:37 Tác giả Thảo Võ Văn loại .ppt kích thước 0.69 M số trang 19
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 93Giáo viên: Võ Văn ThảoKiểm tra bài cũ:Câu 1: Đa phương tiện là gì?. Câu 1: Đa phương tiện (multimedia) được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời.Câu 2: Hãy nêu các dạng cơ bản của thông tin?. Đáp ánCâu 2: Các dạng cơ bản của thông tin: văn bản; âm thanh; hình ảnh Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY GIỚI THIỆU PHẦN MỀM: AUDACITY Audacity: là phần mềm xử lí âm thanh miễn phí, chuyên nghiệp, d

  • Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity - 1
  • Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity - 2
  • Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity - 3
  • Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity - 4
  • Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 93
Giáo viên: Võ Văn Thảo
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Đa phương tiện là gì?.
Câu 1: Đa phương tiện (multimedia) được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời.
Câu 2: Hãy nêu các dạng cơ bản của thông tin?.
Đáp án
Câu 2:
Các dạng cơ bản của thông tin: văn bản; âm thanh; hình ảnh
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM: AUDACITY
 Audacity: là phần mềm xử lí âm thanh miễn phí, chuyên nghiệp, dễ sử dụng và rất phổ biến, có thể tạo được các tệp âm thanh để sử dụng với các mục đích khác nhau.
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

1. Bắt đầu với AUDACITY
 Để khởi động Audacity, em nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền
Giao diện ban đầu của phần mềm như sau:
Để khởi động Word hay Excel ta làm như thế nào ?
Để khởi động Word hay Excel ta nháy dúp chuột vào biểu tượng của Word hay EXCEl.
Giao diện phần mềm Audacity
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

1. Bắt đầu với AUDACITY
 a/ Mở tệp âm thanh và nghe nhạc
 -Thực hiện lệnh File -> Open, sau đó chọn một tệp dạng mp3 trên máy tính
 -Muốn nghe bản nhạc này em nháy nút trên thanh công cụ hoặc nhấn Space
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

1. Bắt đầu với AUDACITY
 b/ Thu âm trực tiếp từ máy tính:
Tạm dừng
Nghe thu âm
Thu âm trực tiếp
Kết thúc nghe hoặc thu âm
Chuyển về đầu tệp âm thanh
Chuyển về cuối tệp âm thanh
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

1. Bắt đầu với AUDACITY

- Nháy chuột vào nút để bắt đầu thu âm

- Nháy chuột vào nút để kết thúc thu âm
b/ Thu âm trực tiếp từ máy tính:
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

1. Bắt đầu với AUDACITY
- Sản phẩm cuối cùng của phần mềm Audacity là các tệp âm thanh có dạng như: WAV, MP3, WMA
- Các tệp *.aup (Audacity Project File – tệp dự án âm thanh)
- Lệnh tạo một tệp aup mới: File -> New
- Lệnh mở tệp aup đã có trên máy tính: File-> Open
- Lệnh ghi tệp aup: File-> Save Project hoặc Save Project As
- Khi dừng: File -> Close
2. Làm việc với tệp *.aup ( AUDACITY Project File)
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

1. Bắt đầu với AUDACITY

- Các tệp *.aup (Audacity Project File – tệp dự án âm thanh)
- Tạo mới:File -> New (tạo một tệp aup mới)
- Mở: File-> Open (mở tệp aup đã có trên máy tính)
- Lưu: File-> Save Project hoặc Save Project As (ghi tệp aup)
- Dừng: File -> Close
2. Làm việc với tệp *.aup ( AUDACITY Project File)
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

1. Bắt đầu với AUDACITY
 -Thực hiện lệnh File -> Import -> Audio, sau đó chọn tệp âm thanh ( tệp dạng wav, mp3, … )
2. Làm việc với tệp *.aup ( AUDACITY Project File)
3. Cấu trúc tệp dự án âm thanh
 Thao tác thêm tệp âm thanh có sẵn:
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

- Thực hiện lệnh File -> Import -> Audio, sau đó chọn tệp âm thanh ( tệp dạng wav, mp3, … )
3. Cấu trúc tệp dự án âm thanh
Thao tác thêm tệp âm thanh có sẵn:
Bảng chọn các lệnh
Thanh công cụ thu âm
Hộp công cụ tinh chỉnh âm thanh
Thời gian (timeline)
Các rãnh âm thanh (tracks) đầu vào
Hộp điều khiển nhanh các rãnh âm thanh
Vị trí con trỏ thời gian hiện thời
Có thể thay đổi chiều cao rãnh bằng cách kéo thả các đường này
Giao diện một dự án âm thanh
Bài 13: PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY

3. Cấu trúc tệp dự án âm thanh
Lưu ý:
- Mỗi dự án bao gồm các rãnh âm thanh. Mỗi rãnh âm thanh là dữ liệu âm thanh đầu vào của dự án. Số lượng rãnh của mỗi dự án không hạn chế.
- Có thể thu âm trực tiếp hoặc thêm các tệp âm thanh có sẵn (wav, mp3, …) vào các rãnh.
- Thanh thời gian (timeline) chỉ ra thông số theo thời gian của dự án âm thanh. Âm thanh đích là tổ hợp, kết quả thể hiện đồng thời của các rãnh âm thanh theo thời gian.
4. Chỉnh sửa âm thanh mức đơn giản
-Nhấn phím Space hoặc nháy chuột vào nút . Muốn dừng thì nháy nút
 a) Nghe lại một đoạn âm thanh:
 b) Làm to, nhỏ âm lượng hoặc tắt âm thanh của từng rảnh
 c) Đánh dấu một đoạn âm thanh
-Chọn công cụ
-Kéo thả chuột từ vị trí đầu đến vị trí cuối
 d) Thao tác xóa, cắt, dán đoạn âm thanh
-Nhấn dấu đoạn âm thanh cần xóa rồi nhấn phím DELETE
-Sao chép một đoạn âm thanh:
+Đánh dấu đoạn âm thanh muốn sao chép
+Nhấn tổ hợp phím CTRL+C (sao chép) hoặc CTRL+X (cắt)
+Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến
+Nhấn tổ hợp phím CTRL+V
5. Chỉnh sửa, ghép nối âm thanh nâng cao
a) Khái niệm clip trên rãnh âm thanh:
b) Tạo, tách rãnh âm thanh thành các clip. Nối clip âm thanh
■Tách rãnh tại một vị trí thành 2 clip
-Sử dụng công cụ chọn
- Thực hiện lệnh EDIT -> CLIP BOUNDARIES -> SPLIT
■Tách một đoạn âm thanh đã đánh dấu trên rãnh
-Sử dụng công cụ chọn
- Thực hiện lệnh EDIT -> CLIP BOUNDARIES -> SPLIT
■Tách một đoạn âm thanh đã đánh dấu trên rãnh và chuyển sang một rãnh mới
-Sử dụng công cụ chọn
- Thực hiện lệnh EDIT -> CLIP BOUNDARIES -> SPLIT NEW
5. Chỉnh sửa, ghép nối âm thanh nâng cao
 ■NốI 2 clip liền nhau trên rãnh
-Cách 1: Khi 2 clip nằm sát cạnh nhau trên rãnh, dùng chuột nháy vào vạch giữa chúng để nối lại
-Cách 2: Dùng công cụ
Sau đó thực hiện lệnh EDIT -> CLIP BOUNDARIES -> JOIN
c) Di chuyển clip dọc theo thanh thời gian
Chọn công cụ Dùng chuột kéo thả theo chiều ngang
d) Chuyển đổi clip sang rãnh khác
 6. Xuất kết quả ra tệp âm thanh
-Thực hiện lệnh File -> Export Audio, cửa sổ ghi tệp xuất hiện.
-lỰa chỌn tên tỆp két quẢ và kiỂu, dẠng tỆp âm thanh, sau đó nháy nút save
Dặn dò
-Học thuộc bài và làm các bài tập cuối bài
-Chuẩn bị học thuộc bài hát: “Em yêu trường em” tiết sau thực hành
TIẾT HỌC KẾT THÚC

Nguồn:Thảo Võ Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBAI__13_Phan_mem_ghi_am_va_xu_li_am_thanh_Audacity.ppt[0.69 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
lq740q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-04 10:41:37
Loại file
ppt
Dung lượng
0.69 M
Trang
19
Lần tải
0
Lần xem
12
bài giảng điện tử Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan