Chào mừng các em đến với tiết học
Gv ; Phạm Hà
Thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021
Toán
Vận tốcA> một ô tô đi đc quãng đường dài 170km hết 4h . Hỏi TB mỗi giờ ô tô đó đi đc bao nhiêu km ?
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
Nhận xét : Trung bình mỗi giờ ô tô đi đc 42,5km.Ta nói vận tốc trung bình hay nói tắt vận tốc của ô tô là 42,5km giờ,
nguon VI OLET