Phép nhân phân số

Đăng ngày 2/25/2017 5:05:39 PM | Thể loại: Toán học 4 | Chia sẽ bởi: Uyên Trần Nữ Kim | Lần tải: 50 | Lần xem: 3 | Page: 17 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pptx
  • Phép nhân phân số - 1
  • Phép nhân phân số - 2
  • Phép nhân phân số - 3
  • Phép nhân phân số - 4
  • Phép nhân phân số - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Phép nhân phân số, Toán học 4. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Phép nhân phân số .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Phép nhân phân số thuộc chủ đề Toán học 4 được chia sẽ bởi user Uyên Trần Nữ Kim tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Toán học 4 , có 17 trang, thuộc file .pptx, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu MÔN: TOÁN 4 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 3, tiếp theo là Đúng chọn Đ, sai chọn S: Đ S Ví dụ 1 : Tính không gian hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m ? Muốn tính diện tich hình chữ nhật chúng ta làm sao ? ??? PHÉP NHÂN PHÂN SỐ TOÁN 1m 1m Có hình vuông, mỗi cạnh dài 1m, nói thêm Vậy hình vuông có không gian bằng bao nhiêu ? 8 TOÁN 1m 1m S = 1m2 - Hình vuông có……, thêm nữa ô; mỗi ô có không gian bằng … m2 15 -Hình chữ nhật tô màu https://nslide.com/bai-giang/phep-nhan-phan-so.2f6r0q.html

Nội dung

MÔN: TOÁN 4
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
3. Đúng chọn Đ, sai chọn S:
Đ
S
Ví dụ 1 : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m ?
 
Muốn tính diện tich hình chữ nhật chúng ta làm thế nào ?
 
 
???
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
Có hình vuông, mỗi cạnh dài 1m. Vậy hình vuông có diện tích bằng bao nhiêu ?
 
8
TOÁN
1m
1m
S = 1m2
- Hình vuông có……..ô;
mỗi ô có diện tích bằng … m2
15
-Hình chữ nhật tô màu
chiếm ……ô.

-Vậy diện tích hình chữ nhật
bằng……m2
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
-Dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật và nhìn trên hình trực quan hãy cho biết :
 
 
- Quan sát hình và cho biết 8 là gì của hình chữ nhật mà ta phải tính ?
8 là tổng số ô hình chữ nhật .
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
- Hình chữ nhật có chiều dài là 4 ô, chiều rộng 2 ô. Tính tổng hình chữ nhật thì ta làm phép tính gì ?
 
 
4 và 2 là tử số của 2 phân số trong phép nhân.
-Vậy trong phép nhân 2 phân số khi thực hiện nhân hai tử số với nhau ta được gì ?
Ta được tử số của tích hai phân số đó.
TOÁN
1m
1m
S = 1m2
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
 
 
 
Hình vuông có diện tích 1 có 3 hàng , trong mỗi hàng lại có 5 ô.
- Để tính tổng số ô có trong hình vuông diện tích 1 ta có phép tính
 
TOÁN
1m
1m
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
 
 
-Vậy trong phép nhân 2 phân số khi thực hiện nhân hai mẫu số với nhau ta được gì ?
Ta được mẫu số của tích hai phân số đó.
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
 
 
 
 
Muốn nhân hai phân số với nhau ta làm thế nào ?
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
1/Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng .

Giải:
Diện tích hình chữ nhật là:
Đáp số:
Quy tắc: Muốn nhân hai phân số,ta lấy tử số nhân
với tử số,mẫu số nhân với mẫu số.
Bài 1: Tính:
a/
b/
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Bài 1: Tính:
d/
c/
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Bài 1: Tính:
 
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Tóm tắt :
 
 
 
Bài giải :
Diện tích hình chữa nhật là
 
 
Tính:
X
?
A.
Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng.
Tích của và là

D.
Tính:
C.
Tích của và bằng:
D.
Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng.
Tích của và bằng:
X
Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng.
Tích của và bằng:
A
1
Ô CỬA BÍ MẬT
2
3
4
5
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
?
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM SỨC KHOẺ