slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17

Phép nhân phân số bài giảng Toán học 4

Đăng ngày 2/25/2017 5:05:39 PM | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 50 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 0.00 M | File type: pptx
0 lần xem

MÔN: TOÁN 4 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 3. Đúng chọn Đ, sai chọn S: Đ S Ví dụ 1 : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m ? Muốn tính diện tich hình chữ nhật chúng ta làm thế nào ? ??? PHÉP NHÂN PHÂN SỐ TOÁN 1m 1m Có hình vuông, mỗi cạnh dài 1m. Vậy hình vuông có diện tích bằng bao nhiêu..

Bình luận

Nội dung

MÔN: TOÁN 4
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
3. Đúng chọn Đ, sai chọn S:
Đ
S
Ví dụ 1 : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m ?
 
Muốn tính diện tich hình chữ nhật chúng ta làm thế nào ?
 
 
???
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
Có hình vuông, mỗi cạnh dài 1m. Vậy hình vuông có diện tích bằng bao nhiêu ?
 
8
TOÁN
1m
1m
S = 1m2
- Hình vuông có……..ô;
mỗi ô có diện tích bằng … m2
15
-Hình chữ nhật tô màu
chiếm ……ô.

-Vậy diện tích hình chữ nhật
bằng……m2
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
-Dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật và nhìn trên hình trực quan hãy cho biết :
 
 
- Quan sát hình và cho biết 8 là gì của hình chữ nhật mà ta phải tính ?
8 là tổng số ô hình chữ nhật .
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
- Hình chữ nhật có chiều dài là 4 ô, chiều rộng 2 ô. Tính tổng hình chữ nhật thì ta làm phép tính gì ?
 
 
4 và 2 là tử số của 2 phân số trong phép nhân.
-Vậy trong phép nhân 2 phân số khi thực hiện nhân hai tử số với nhau ta được gì ?
Ta được tử số của tích hai phân số đó.
TOÁN
1m
1m
S = 1m2
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
 
 
 
Hình vuông có diện tích 1 có 3 hàng , trong mỗi hàng lại có 5 ô.
- Để tính tổng số ô có trong hình vuông diện tích 1 ta có phép tính
 
TOÁN
1m
1m
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
 
 
-Vậy trong phép nhân 2 phân số khi thực hiện nhân hai mẫu số với nhau ta được gì ?
Ta được mẫu số của tích hai phân số đó.
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
TOÁN
1m
1m
 
 
 
 
Muốn nhân hai phân số với nhau ta làm thế nào ?
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
1/Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng .

Giải:
Diện tích hình chữ nhật là:
Đáp số:
Quy tắc: Muốn nhân hai phân số,ta lấy tử số nhân
với tử số,mẫu số nhân với mẫu số.
Bài 1: Tính:
a/
b/
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Bài 1: Tính:
d/
c/
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Bài 1: Tính:
 
TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Tóm tắt :
 
 
 
Bài giải :
Diện tích hình chữa nhật là
 
 
Tính:
X
?
A.
Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng.
Tích của và là

D.
Tính:
C.
Tích của và bằng:
D.
Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng.
Tích của và bằng:
X
Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng.
Tích của và bằng:
A
1
Ô CỬA BÍ MẬT
2
3
4
5
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
?
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM SỨC KHOẺ

Sponsor Documents