slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17

Phép nhân phân số bài giảng Toán học 4

Đăng ngày 2/25/2017 5:07:07 PM | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 28 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

Toán Phép nhân phân số Bài thuyết trinh I.Mục tiêu II. Chuẩn bị III. Các hoạt động dạy học BỐ CỤC GIÁO ÁN Giáo viên Học sinh Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật Hoạt động 3: Biết cách thực hiện phép nhân hai phân số Hoạt động 1: Liên kết bài..

Bình luận

Nội dung

Toán
Phép nhân phân số
Bài thuyết trinh
I.Mục tiêu
II. Chuẩn bị
III. Các hoạt động
dạy học
BỐ CỤC GIÁO ÁN
Giáo viên
Học sinh
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật
Hoạt động 3: Biết cách thực hiện phép nhân hai phân số
Hoạt động 1: Liên kết bài
Thái độ
Kĩ năng
Kiến thức
*Kiến thức:Giúp học sinh nhận biết ý nghĩa phép nhân phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật.
*Kĩ năng: Biết cách thực hiện phép nhân hai phân số
*Thái độ: Giáo dục học sinh tính
cẩn thận khi làm bài
I.Mục tiêu
CHUẨN BỊ
GV:- Máy chiếu, máy tính
xách tay
-Bảng phụ vẽ sẵn hình
HS: Bảng con, giấy nhápKết quả nào đúng?
=
+
=
b.
=
d.
=
= ?
a.
Hoạt động 1:Liên kết bài
III.Các hoạt động dạy học
c.
Kết quả nào đúng ?
-
-
c.
=
b.
=
d.
=
= ?
a.
=
-


Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
* Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?
*Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
Phép nhân phân số
Quy tắc:
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của
phép nhân phân số thông qua tính
diện tích hình chữ nhật

Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài

và chiều rộng

 
 
Bài giải
Tóm tắt
Chiều dài:
Chiều rộng:
Tính diện tích hình chữ nhật?
b) Ta tính diện tích này
dựa vào hình vẽ bên.
Nhìn trên hình vẽ ta thấy:
Hình vuông có diện tích
bằng
và gồm 15 ô
mỗi ô có diện tích bằng
Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô.
- Do đó diện tích hình chữ nhật bằng
1m
1m
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
4 x 2
5 x 3
=
=
8
15
=
 
 
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
Phép nhân phân số
Quy tắc:
 

Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài

và chiều rộng

 
 
Bài giải
Tóm tắt
Chiều dài:
Chiều rộng:
Tính diện tích hình chữ nhật?
 
(m2)
=
 
Diện tích hình chữ nhật là:
Đáp số:
=
 
 
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
Phép nhân phân số
Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số
 
=
-Tử số
-Mẫu số
 
 
Tử số
Mẫu số
8
15
1. Tính :
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
Phép nhân phân số
Quy tắc:Xem sách giáo khoa trang 132
DA:
DB:
Hoạt động 3: Biết thực hiện phép nhân hai phân số
2. Rút gọn rồi tính
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
Phép nhân phân số
Quy tắc: Xem sách giáo khoa trang 132
3. Một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Tóm tắt
Chiều dài :
Chiều rộng :
Diện tích: ……?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là :
Đáp số :
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Toán
Phép nhân phân số
Quy tắc: Xem sách giáo khoa trang 132
KÍNH CHÚC THẦY CÔ VUI ,KHOẺ , HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Sponsor Documents