T.ĐẠT
N. HUYỀN
Q.TRƯỜNG
HÀ VY
H. ANH
T. MY
Q. ANH
B. NHI
T. NHƯ
C. TƯỜNG
G. HIẾU
V. THẮNG
T. NHƯ
TỔ 1
Đ. LINH
H. NAM
G. PHÚC
C. TIÊN
K. NGUYÊN B
B. NGỌC 2
T. SỸ
K. NHI
A. THƠ
G. VIỄN
T. HIẾU
Q. THÁI
B. NGỌC 2
TỔ 2
N. DÂN
S. THƯ
K. NGUYÊN
B. NGỌC
B. TRÂM
K. LINH
P. HUY
P. ANH
N. QUỲNH
T. DŨNG
T. VY
M. HÙNG
P. ANH
TỔ 3
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng m.

Quy tắc
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
a/
b/
d/
c/
Bài 2:
Rút gọn rồi tính

b)
a)

c)
Tóm tắt
Bài giải
Diện tích : ..... m2
Diện tích hình chữ nhật là:
Đáp số:
Bài 3:
Một hình chữ nhật có chiều dài m và chiều
rộng m .Tính diện tích hình
chữ nhật đó ?
Kết quả nào đúng?
=
X
A.
c.
=
b.
=
d.
=
= ?
Phép nhân phân số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
Kết quả nào đúng?
=
X
A.
B.
=
C.
=
d.
=
= ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=
X
a.
c.
=
b.
=
d.
=
2
= ?
=
=
=
=
Kết quả nào đúng ?
Toán
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ghi nhớ
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Dặn dò:
- Về nhà học thuộc ghi nhớ cách nhân hai phân số
- Làm bài tập trong vở bài tập toán tiết 122
- Chuẩn bị bài sau Luyện tập trang 133, 134.
Bài học đến đây là kết thúc