TRU?NG TH-THCS HUONG NHU?NG

CH�O M?NG QU� TH?Y CƠ
Lớp 4A3
Giáo viên: Trần Văn Trị
MƠN TỐN
TOÁN 4
Tiết 121:Phép nhân phân số

Tính:
;
Kiểm tra bài cũ
X
Toán
Phép nhân phân số
1.Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng m.

a) Để tính diện tích của hình chữ nhật trên ta phải thực hiện phép nhân:
8
1m
1m
Hình vuông có……Ô;
mỗi ô có diện tích bằng……m2
15
Hình chữ nhật tô màu xanh
chiếm …. ô

Vậy diện tích hình chữ nhật bằng……m2
b) Ta tính diện tích này dựa vào hình vẽ bên. Nhìn trên hình vẽ ta thấy:
- Hình vẽ bên có diện tích bằng 1m2

1.Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng .

Giải:
Diện tích hình chữ nhật là:
Đáp số:
2.Quy tắc:
Muốn nhân hai phân số,ta lấy tử số nhân
với tử số,mẫu số nhân với mẫu số.
c, Ta thực hiện phép nhân như sau:
Ghi nhớ
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
a/
b/
d/
c/
Bài 1:
Bài 2:
Rút gọn rồi tính

b)
a)
Bài 2:
Rút gọn rồi tính

c)
Tóm tắt
Bài giải
Diện tích : ..... m2
Diện tích hình chữ nhật là:
Đáp số:
Bài 3:
Một hình chữ nhật có chiều dài m và chiều
rộng m .Tính diện tích hình
chữ nhật đó ?
Kết quả nào đúng?
=
X
A.
c.
=
b.
=
d.
=
= ?
Phép nhân phân số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
Kết quả nào đúng?
=
X
A.
B.
=
C.
=
d.
=
= ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=
X
a.
c.
=
b.
=
d.
=
2
= ?
=
=
=
=
Kết quả nào đúng ?
Toán
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ghi nhớ
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Dặn dò:
- Về nhà học thuộc ghi nhớ cách nhân hai phân số
- Làm bài tập trong vở bài tập toán tiết 122
- Chuẩn bị bài sau Luyện tập trang 133, 134.
Bài học đến đây là kết thúc