Phép trừ trong phạm vi 5 - phep tru trong pham vi 5 lop 1 ppt

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.69 M, số trang : 17 ,tên phep tru trong pham vi 5 lop 1 ppt

Slides

Phép trừ trong phạm vi 5 slide 1
Phép trừ trong phạm vi 5 slide 2
Phép trừ trong phạm vi 5 slide 3
Phép trừ trong phạm vi 5 slide 4
Phép trừ trong phạm vi 5 slide 5

Chi tiết

Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019
1.Kiểm tra bài cũ:
LUYỆN TẬP
Tính:
4
1
3
2
2
4
+
+
-
3
5
2
Môn: Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5 - 1 = 4
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5 - 2 = 3
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5 - 3 = 2
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
5 - 4 = 1
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
Luyện thuộc bảng trừ trong phạm vi 5
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
Luyện thuộc bảng trừ trong phạm vi 5
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
Luyện thuộc bảng trừ trong phạm vi 5
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
Vậy 4 phép cộng thay đổi số hạng
nhưng kết quả không thay đổi
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
c/ Thực hành:
Tính ( HS làm nối tiếp)
2 – 1 =
3 – 1 =
4 – 1 =
5 – 1 =
1
2
3
4
3 – 2 =
4 – 2 =
5 – 2 =
1
2
3
4 – 3 =
5 – 3 =
1
2
5 – 4 =
1
1
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
Tính: ( Thi đua giữa 3 em đại diện của 3 nhóm)
5 – 1 =
5 – 2 =
5 – 3 =
5 – 4 =
4
3
2
1
2
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
Tính: Làm bảng nhóm
5
3
2
1
4
4
4
5
5
5
2
2
1
1
3
3
2
4
3
T? 1 T? 2 T? 3
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5
-
2
=
3
Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019
Môn: Toán
Phép trừ trong phạm vi 5
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
* Trò chơi củng cố: “Tìm nhà”
Em hãy chỉ đường để mỗi con vật đều tìm được số của nhà mình bằng kết quả phép tính mỗi con mang trên mình.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ