Phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 10/25/2017 4:40:03 PM | Thể loại: GDCD 12 | Chia sẽ bởi: Cường Nguyễn Công | Lần tải: 1 | Lần xem: 14 | Page: 5 | Kích thước: 0.16 M | Loại file: ppt

  • Phòng chống tham nhũng - 1
  • Phòng chống tham nhũng - 2
  • Phòng chống tham nhũng - 3
  • Phòng chống tham nhũng - 4
  • Phòng chống tham nhũng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

TRIểN KHAI DạY LồNG GHéP NộI DUNG
"PHòNG, CHốNG THAM NHũNG" TRONG MÔN GDCD THPT.
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT:
- Ngày 03/04/2014 dự Hội nghị trực tuyến tại Sở GD – ĐT Bình Định với lãnh đạo Sở và lãnh đạo 11 trường THPT cùng 11 giáo viên cốt cán môn GDCD thuộc các trường THPT: Quốc Học, số 1 Tuy Phước, Quang Trung, số 1 An Nhơn, số 1 Phù Cát, số 1 Phù Mỹ, Tăng Bạc Hổ, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.
- Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn trực tuyến diễn ra tại 63 điểm cầu, các đại biểu đã có những phát biểu, tham luận xoay quanh các vấn đề chính như: Khó khăn cách chọn và khai thác tài liệu giảng dạy cho phù hợp với lứa tuổi HS cũng như địa phương; Môn GDCD tuy được giảm tải song dạy lồng ghép, tích hợp quá nhiều nội dung; Đội ngũ GV dạy GDCD với nội dung PCTN nhưng phần lớn lại không được đào tạo chuyên môn pháp luật; bài toán kinh phí, nhất là đưa nội dung này vào hoạt động ngoại khóa...
- Để giải quyết những khó khăn trước mắt, Bộ GD&ĐT đã tổ chức xây dựng 6 bài giảng E-leaning môn GDCD THPT có lồng ghép, tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng đưa lên mạng để các nhà trường tham khảo.
(địa chỉ: http://taphuan.moet.edu.vn)
TRIểN KHAI DạY LồNG GHéP NộI DUNG
"PHòNG, CHốNG THAM NHũNG" TRONG MÔN GDCD THPT.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
Nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng tại các trường THPT được lồng ghép, tích hợp vào môn GDCD và lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học. Thời lượng giảng dạy được lồng ghép trong 7 bài (được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12). Nội dung giảng dạy tập trung vào 4 vấn đề chính: khái niệm về tham nhũng; những biểu hiện của tham nhũng; nguyên nhân, tác hại của tham nhũng đối với nhà nước và xã hội; thái độ ứng xử của học sinh đối với hành vi tham nhũng. Cụ thể:
1. Đối với chương trình chính khóa:
TRIểN KHAI DạY LồNG GHéP NộI DUNG
"PHòNG, CHốNG THAM NHũNG" TRONG MÔN GDCD THPT.
TRIểN KHAI DạY LồNG GHéP NộI DUNG
"PHòNG, CHốNG THAM NHũNG" TRONG MÔN GDCD THPT.
2. Đối với hoạt động ngoại khóa:
- Các trường lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp trung học phổ thông với một số hình thức như: Báo cáo chuyên đề; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm; xây dựng chuyên mục giáo dục về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của trường…
- Kết hợp đưa nội dung phòng chống tham nhũng với việc thực hiện Kế hoạch số 606/KH-SGDĐT ngày 29/05/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 – 2016”.
TRIểN KHAI DạY LồNG GHéP NộI DUNG
"PHòNG, CHốNG THAM NHũNG" TRONG MÔN GDCD THPT.
3. Tài liệu giảng dạy:
- Sách: + Giáo dục phòng chống tham nhũng trong trường THPT – NXB GD.
+ Những câu chuyện pháp luật – NXB GD
+ Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tham nhũng (dành cho giáo viên các trường THPT) – NXB Chính trị quốc gia
+ Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (dành cho giáo viên các trường THPT) – NXB Chính trị quốc gia
+ Tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng – NXB Chính trị quốc gia
+ Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng – NXB Chính trị quốc gia
- Tài liệu và các nội dung liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: http://taphuan.moet.edu.vn