PRACTICE TEST 3. CAMB

Đăng ngày 3/18/2012 1:17:03 AM | Thể loại: TU LIEU THAM KHAO CHO KHOA HOC IELTS 1 | Chia sẽ bởi: Khánh Lê Văn | Lần tải: 7 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

bài giảng PRACTICE TEST 3. CAMB, TU LIEU THAM KHAO CHO KHOA HOC IELTS 1. . nslide chia sẽ tới các bạn bài giảng PRACTICE TEST 3. CAMB .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu PRACTICE TEST 3. CAMB thuộc chủ đề TU LIEU THAM KHAO CHO KHOA HOC IELTS 1 được giới thiệu bởi user Khánh Lê Văn tới các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề TU LIEU THAM KHAO CHO KHOA HOC IELTS 1 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo IELTS PRATICE TEST CAMBRIDGE IELTS 8 ANSWER KEY TEST NUMBER 3 SKILL: LISTENING Question number Question number  1, bên cạnh đó central 21, nói thêm là C  2, bên cạnh đó 600 22, nói thêm là C  3, nói thêm 2 year(s) 23, thêm nữa A  4, thêm nữa garage 24, kế tiếp là B  5, nói thêm garden 25,còn cho biết thêm C  6, thêm nữa study 26, thêm nữa A  7, thêm nữa noisy 27, thêm nữa C  8, bên cạnh đó 595 28, nói thêm A https://nslide.com/bai-giang/practice-test-3-camb.sc0yxq.html

Nội dung


IELTS PRATICE TEST
CAMBRIDGE IELTS 8
ANSWER KEY
TEST NUMBER 3
SKILL: LISTENING
Question number
Question number


1. central

21. C

2. 600

22. C

3. 2 year(s)

23. A

4. garage

24. B

5. garden

25. C

6. study

26. A

7. noisy

27. C

8. 595

28. A

9. B (E)

29. B

10. E (B)

30. C

11. classical music/concerts

31. B

12. bookshop/bookstore

32. B

13. planned

33. B

14. 1983 / the 1980s

34. A

15. City Council

35. combination/system

16. 363

36. safety

17. (the) Garden Hall

37. attitude(s)

18. Three Lives

38. control(s)

19. 4.50

39. factory / factories

20. Faces of China
40. skills