Bài thơ: Ếch con học bài
GV : Nguyễn Thị Hằng
Trường mầm non Yên Lãng
Bài thơ nói về ai?
Đàm thoại
Ếch con đi học khi thời tiết thế nào?
Trời mưa ếch con đã làm gì để che mưa?
Câu thơ nào thể hiện điều đó?
Xanh mướt là như thế nào?

Đến lớp Ếch con được các bạn chào đón ra sao?
Ếch con đã nghe cô giảng bài thế nào?
Điều đó thề hiện qua câu thơ nào
+ “Tưng bừng” có nghĩa là gì?
Ếch con đã chăm chỉ học bài vào thời điểm nào?
(Được thể hiện qua câu thơ nào)
- Qua bài thơ các con học được điều gì ở chú Ếch?
Chúc các cô mạnh khỏe
Chúc các bé chăm ngoan học giỏi
nguon VI OLET