Quản Trị Học CB

Đăng ngày 3/15/2015 5:17:40 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Anh Nguyễn Thị Phương | Lần tải: 3 | Lần xem: 1 | Page: 13 | Kích thước: 0.80 M | Loại file: pptx

  • Quản Trị Học CB - 1
  • Quản Trị Học CB - 2
  • Quản Trị Học CB - 3
  • Quản Trị Học CB - 4
  • Quản Trị Học CB - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

Chương 2: Sự phát triển
của lý thuyết quản trị
Nhóm 3

Lý thuyết quan hệ con người
Lý thuyết về quản lý khoa học của Taylor và quản lý hành chính của Faylor xuất hiện những hạn chế. Khắc phục hạn chế này, “phái quan hệ con người” với 2 đại diện là Follet và Mayo đã có cách tiếp cận mới và xây dựng lý thuyết mới về con người


1. Mary Parker Follet
A. Tiểu sử
Mary Paeker Follet (1868), bà từng học tại Đại học Radeligge (Boston) và Đại học Cambridge ở Anh, bà rất yêu thích triêt học.
Năm 1900, bà lập câu lạc bộ Thảo luận và Tình láng giềng ở Boston.
Năm 1920, bà cho ra đời cuốn sách “Nhà nước mới” và “Kinh nghiệm sáng tạo”, chủ yếu bàn về mối quan hệ giữa người với người trong sản xuất công nghiệp . Bà đưa ra lối giải quyết xung đột không phải bằng áp chế hay thỏa hiệp mà bằng sự thông nhất.
B. Nội dung lý thuyết của
b.1. Vấn đề giải quyết mâu thuẫn
- Theo Follet mâu thuẫn không phải sự tranh chấp mà biếu hiện của sự khác biệt, nên mâu thuẫn không xấu cũng không tốt. Theo bà có 3 phương pháp giải quyết mâu thuẫn:
+ Áp chế: dễ dàng nhưng ít làm cho người ta thỏa mãn lâu dài
+ Thỏa hiệp: mỗi bên từ bỏ một cái gì đó để đổi lấy hòa bình, đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì người ta bỏ phần của mình thì sẽ giành lại dưới hình thức khác, thời gian khác khi có cơ hội.
+ Thống nhất: Follet ủng hộ phương pháp thống nhất, phương pháp này dựa trên tiền đề là khác biệt đều có giá trị, khác biệt trong nhóm có thể va chạm hay phủ định lẫn nhau, còn khi thống nhất sẽ tạo ra giá trị phụ trội lớn hơn giá trị cá thể. Thống nhất tạo ra cái mới mẻ, tốt hơn 2 phương pháp áp chế và thỏa hiệp.
b.2. Ra mệnh lệnh
- Follet phê phán phương pháp “Chiếc gậy và củ cà rốt” cùng tư tưởng quản lý theo khoa học vì nó mang tính chất mệnh lệnh. Theo bà người công nhân không muốn làm những việc họ bị hối thúc, nhà quản lý thì luôn dùng mệnh lệnh để áp chế, cần thay đổi thói quen này, điều này cần 3 việc:
1. Xây dựng nên các thái độ nhất định
2. Chuẩn bị cho việc bộc lộ thái độ này
3. Làm tăng sự hưởng ứng để thái độ này được bộc lộ
=> Theo bà, để mệnh lệnh đạt sự thống nhất cần phi nhân hóa việc ra mệnh lệnh, liên kết tất cả các bên có liên quan vào việc nghiên cứu hoàn cảnh, khám phá ra quy luật hoàn cảnh và tuân theo quy luật ấy”.
b.3. Quyền lực và thẩm quyền
- Quyền lực chỉ “đơn thuần là khả năng bắt mọi việc phải xảy ra, là một tác nhân xui khiến nó khởi xướng sự thay đổi”. Follet phân biệt quyền lực tuyệt đối và liên kết
+ Quyền lực tuyệt đối
+ Quyền lực liên kết
Bà còn phân biệt quyền lực và thẩm quyền. Thẩm quyền là sự phát triển việc sử dụng quyền lực.


b.4. Trách nhiêm tích lũy
- Người ta chịu trách nhiệm về công việc hơn là người ta chịu trách nhiệm trước ai.
- Bà coi trọng trách nhiệm tập thể và trách nhiệm tích lũy. Trách nhiệ tích lũy là nhà quản lý cấp thấp, là ngườitham dự trách nhiệm lập chính sách chung và công nhân phải có vai trò trong quản lý cũng như ý thức về trách nhiệm cá nhân.
b.5. Quyền lãnh đạo và điều khiển
- Theo Follet người lãnh đạo là người ra “Mệnh lệnh cần thiết với hoàn cảnh”. Quyền lãnh đạo thực sự phải dựa trên cơ sở chức năng,khi hoàn cảnh, hay chức năng của tổ chức thay đổi thì cần phải thay đổi quyền lãnh đạo.
Theo bà người lãnh đạo cần:
+ Có sự hiểu biết sâu rộng về tổ chức, hoàn cảnh, chứ không dựa quyền lức để áp chế
+ Cần hiểu thấu đáo và lòng tin vào tương lai, nhìn xa, trông rộng, hiểu được vị trí của mỗi
+Cần có tính kiên trì, năng lực thuyết phục, khéo léo trong ứng xử, hiểu biết cao và được rèn luyện trong thử thách.
+ Phải giỏi và biết phát triển quyền lực với những người dưới quyền của mình, và huấn luyện cấp dưới
2. Etlon Mayo
A. Tiểu sử
Geaege Etlon Mayo người Australia. Ông học logic, triết học và y học.
- Công trình nghiên cứu của ông gồm cuốn sách “ Vấn đề nhân văn của một nền văn minh công nghiệp” năm 1933. “Các vấn đề xã hội của một nền văn minh công nghiệp” năm 1945. “Sự lắp sai của công nhân công nghiệp” năm 1929. “Các phương thức thay đổi trong công nghiệp” năm 1939. Mối tương tác theo viejc làm thường ngày và vấn đề cộng tác” năm 1939. “Sự sa sút thành tình trạng hỗn độ và căng thẳng của nhóm công nghiệp” năm 1945
B. Nội dung học thuyết Mayo
Mayo thừa nhận triết lý quản lý theo khoa học, nhưng bằng cách tiếp cận theo quan điểm của mình. Theo ông tình cảm cũng chi phối mạnh mẽ đến hành vi và kết quả hoạt động con người, quan hệ xã hội tốt đẹp thúc đẩy công nhân tăng năng suất lao động không kém gì biện pháp kinh tế
Theo ông muốn quản lý thành công phải tìm hiểu nhóm nhỏ, không nên tách công nhân khỏi nhóm của họ
Khi đào tạo công nhân và nhà quản lý phải phù hợp giữa kiến thức chuyên môn với kiến thức xã hội mới tăng năng suất lao động.
Hạn chế của Mayo
Tất cả điều tra chỉ dừng lại trong nhà máy mà thiếu sự khám phá nền tảng xã hội ở mức độ rộng lớn
Ông coi công nhân là tầng lớp thụ động yếu đuối
Ông bỏ qua lý thuyết khoa học, chủ yếu sử dụng phương pháp thực nghiệm
Chân thành cảm ơn
quý thầy cô và các bạn
đã lắng nghe