slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11

giáo án lớp 3 tuổi bài giảng L�?p 3

Đăng ngày 5/20/2015 10:13:43 AM | Thể loại: L�?p 3 | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.27 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Giáo án
Bài dạy:Sắp xếp quy tắc 3 đối tượng
Lớp Mẫu giáo Nhỡ
Người dạy: Nguyễn Thị Lài


Hoa đào
Hoa mai
Hoa cúc
1
1
1
Chào tạm biệt
các cháu

Sponsor Documents