Revision for the first term

bài giảng Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 208       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0svmxq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/3/2011 11:59:30 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
3.66 M
Lần xem
1
Lần tải
208
File đã kiểm duyệt an toàn

Revision 1 1 2 4 2 3 4 2 3 * Write down the structure of conditional sentence type 2. *Choose the best answer: If I………….you, I would go to Paris. A. was B. Were C. is D. are * Write down the structure,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Revision for the first term, Bài Giảng Tiếng Anh 10 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Revision for the first term, ppt, 29 trang, 3.66 M, Tiếng Anh 10 (Sách cũ) chia sẽ bởi Đoan Tạ Thị Thùy đã có 208 download

 
LINK DOWNLOAD

Revision-for-the-first-term.ppt[3.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Revision
1
1
2
4
2
3
4
2
3

* Write down the structure of
conditional sentence type 2.
*Choose the best answer:
If I………….you, I would go to Paris.
A. was
B. Were
C. is
D. are

* Write down the structure of
conditional sentence type 2.
*Choose the best answer:
If I………….you, I would go to Paris
A. was
B. were
C. is
D. are
If + s + Ved / V2 , S + would + V1
were
* Write down the structure of
The simple present tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
My clothes ………………..by my sister.
A. is washes
B . is washed
C. are washes
D. are washed
* Write down the structure of
The simple present tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
My clothes ………………..by my sister.
A. is washes
B . is washed
C. are washes
D. are washed
S + is / am / are + V3 / Ved + by O

* Write down the structure of
conditional sentence type 3.
* Choose the best answer:
If I had had a lot of money,
I ………………….this house.
A. would buy
B. would have buy
C. would have bought
D. buy

* Write down the structure of
conditional sentence type 3.
* Choose the best answer:
If I had had a lot of money,
I ………………….this house.
A. would buy
B. would have buy
C. would have bought
D. buy
If + s+ had +V3 / Ved ,
S + would have + V3 / Ved
* Write down the structure of
the simple past tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
I …………… a bike by my sister.
was given
B. was give
C. were given
D. were give
* Write down the structure of
the simple past tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
I …………… a bike by my sister.
was given
B. was give
C. were given
D. were give
S + was / were + V3 / Ved + by O
* List out five WH-words at least.
*Choose the best answer :
A: “…………is your favourite singer ?”
B: “My Tam”
A. when
B. that
C. where
D. who
* List out five WH-words at least.
* Choose the best answer :
A: “…………is your favourite singer ?”
B: “My Tam”
A. when
B. that
C. where
D. who
Who , where , when , what , how ,…

* Write down the structure of
the simple future tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
A new hospital ……………in this city next year.
A. will build
B. Will be built
C. will built
D. built

* Write down the structure of
the simple future tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
A new hospital ……………in this city next year.
A. will build
B. Will be built
C. will built
D. built
S + will / shall + be + V3 / Ved + by O
Congratulation !
You are a lucky person !
+ 10 points

* Write down the structure of
the past continuous tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
My computer …………… by my
other .
A. was repaired
B. repaired
C. was repairing
D. was being repaired
* Write down the structure of
the past continuous tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
My computer …………… by my
other .
A. were being repaired
B. repaired
C. was repairing
D. was being repaired
S + was / were + being + V3 / Ved + by O
* Choose the best answer:
It was not until that she was 10 that she …………… how to swim.
A. know
B. knows
C. knew
D.to know
* Using “ It was not until” to rewrite this following sentence:
My sister didn’t start talking until she was 3.
* Choose the best answer:
It was not until that she was 10 that she …………… how to swim.
A. know
B. knows
C. knew
D.to know
* My sister didn’t start talking until she was 3.
It was not until my sister was 3 that she started talking.

* Show Will vs. be going to in the usage.
* Choose the best answer :
Why are you buying so much food ?
-We ……….. a party tonight.
A. will have
B. are going to have
C. would have
D. have
* Show Will vs. be going to in the usage.
* Why are you buying so much food ?
-We ……….. a party tonight.
A. will have
B. are going to have
C. would have
D. have
-“Will” is used to express a decision made at the
moment of speaking.
- “Going to” is used to express a decision thought about before the moment of speaking.
Congratulation !
You are a lucky person !
+ 10 points

* Write down the structure of
the present continuous tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
A letter …………… by my mother right now.
A. is writing
B. writes
C. is being written
D. are being written
* Write down the structure of
the present continuous tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
A letter …………… by my mother right now.
A. is writing
B. writes
C. is being written
D. are being written
S + is/am/are + being + V3 / Ved + by O

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Revision for the first term - 1
  • Revision for the first term - 2
  • Revision for the first term - 3
  • Revision for the first term - 4
  • Revision for the first term - 5
  • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Revision for the first term
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU