Rung Chuong Vàng Lớp 2

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 2 Khác (Lớp 2)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       9      0
Ngày đăng 2017-04-03 17:11:31 Tác giả Sơn Đặng Quốc loại .ppt kích thước 7.77 M số trang 29
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 2 SINH HOẠT NGOẠI KHÓAÔn tập chương trình lớp 2LỚP 2A + 2BRung chuông vàng Thể lệCuộc thi gồm các học sinh ở lớp 2A + 2B. Các học sinh được ngồi vào 1 vị trí thi đấu, chuẩn bị bả

 • RUNG CHUONG VÀNG LỚP 2 - 1
 • RUNG CHUONG VÀNG LỚP 2 - 2
 • RUNG CHUONG VÀNG LỚP 2 - 3
 • RUNG CHUONG VÀNG LỚP 2 - 4
 • RUNG CHUONG VÀNG LỚP 2 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 2

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA
Ôn tập chương trình lớp 2
LỚP 2A + 2B
Rung chuông vàng
Thể lệ
Cuộc thi gồm các học sinh ở lớp 2A + 2B. Các học sinh được ngồi vào 1 vị trí thi đấu, chuẩn bị bảng, phấn, khăn lau. Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. Thí sinh trả lời vào bảng. Nếu trả lời đúng thì được tiếp tục ngồi trên sàn thi đấu và trả lời câu tiếp theo. Nếu sai bị loại và bước ra khỏi sàn thi.
.Thí sinh còn lại cuối cùng là người xuất sắc nhất. Người nào trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là người chiến thắng, rung được chuông vàng.
Nếu học sinh trả lời được 50% câu hỏi, còn lại 3 học sinh, học sinh nào ra trước đạt giải 3, tương tự học sinh cuối cùng đạt giải nhất.
Hình tam giác gồm mấy
cạnh?
Ba cạnh
A
Bốn cạnh
b
Năm cạnh
c
Câu 1
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Phương tiện giao thông đường
bộ gồm:
Ô tô, xe máy, máy bay
A
Xe máy, máy bay,
tàu thuyền
b
Ô tô, xe máy, tàu thuyền
c
Ô tô, xe máy, xe đạp
d
Câu 2
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tìm x. Biết x + 7 = 7
x = 5
A
x = 0
b
x = 14
c
x = 1
d
Câu 3
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Em gái của mẹ, chúng ta gọi là gì?

A
Thím
b
Chị
c

d
Câu 4
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tìm x. Biết x - 20 = 20
x = 0
A
x = 15
b
x = 40
c
x = 10
d
Câu 5
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”
nói lên điều gì có thật?
Mị Nương rất xinh đẹp
A
Nhân dân ta chống lũ lụt
rất kiên cường
C
Sơn Tinh rất tài giỏi
B
Câu 6
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thành phần của phép nhân là?
thừa số, thừa số, tổng
A
số hạng, số hạng, tổng
b
số hạng, số hạng, tích
c
thừa số, thừa số, tích
d
Câu 7
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
“Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2”
là câu theo mẫu?
Ai làm gì?
A
Ai là gì?
b

Ai thế nào?
c
Câu 8
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Em đang làm việc nhà thì có
bạn rủ đi chơi. Em sẽ làm gì?
Bỏ việc đi chơi với bạn
A
B?o b?n d?i, l�m xong vi?c r?i di
b
Để gọn lại, đi chơi về làm tiếp
c
Nhờ người khác làm giúp
d
Câu 9
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Đèn báo giao thông gồm
những màu nào?
Xanh, trắng, hồng
A
Đỏ, vàng, hồng
b
Xanh, đỏ, vàng
c
Vàng, xanh, trắng
d
Câu 10
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Trong câu truyện “Bác sĩ Sói”
có những nhân vật nào?
Sói, Thỏ
A
Ngựa, Thỏ
b
Gà Rừng, Sói
c
Sói, Ngựa
d
Câu 11
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gia đình em ăn tối lúc 7 giờ hay
còn gọi là mấy giờ?
Lúc 21 giờ
A

Lúc 15 giờ

b
Lúc 18 giờ
c
Lúc 19 giờ
d
Câu 12
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vì sao người cha trong” câu chuyện bó
đũa” lại đố các con bẻ gãy cả bó đũa?
Vì ông chỉ muốn đùa.
A
Vì ông muốn các con thấy
đoàn kết là sức mạnh.
B
Vì ông muốn thử sức khỏe
các con.
C
Câu 13
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
An đá banh lúc 17 giờ hay
còn gọi là mấy giờ?
Lúc 4 giờ chiều
A
Lúc 5 giờ chiều
b
Lúc 6 giờ chiều
c
Lúc 7 giờ tối
d
Câu 14
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dòng nào sau đây nêu đầy đủ
về thành viên gia đình “Bé Hoa”
Bé Hoa, mẹ
A
Bé Hoa, mẹ, em Nụ, bố
C
Bé Hoa, mẹ, em Nụ
B
Câu 15
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kết quả của phép tính 26 + 28 =?
45
A
24
b
25
c
54
d
Câu 16
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Trong bài “Hai anh em”. Lúc đầu
hai anh em chia lúa như thế nào?
Chia thành hai đống,
Người anh nhiều hơn
A
Chia thành hai đống bằng
nhau
b
Chia th�nh hai d?ng,
Ngu?i em nhi?u hon
c
Câu 17
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Trong kho có 64 cái ghế, lấy ra 34 cái
Hỏi trong kho còn bao nhiêu cái?
40 cái
A
30 cái
b
98 cái
c
Câu 18
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu nào đặt đúng dấu phẩy?
Giường, tủ bàn ghế được kê
ngay ngắn.
A
Giường, tủ, bàn, ghế được
kê ngay ngắn.
b
Giu?ng, t?, b�n gh? du?c
k� ngay ng?n.
c
Câu 19
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vừa cam và quýt có 55 quả,
trong đó có 25 quả cam. Hỏi có
Bao nhiêu quả quýt?
25 quả
A
30 quả
b
15 qu?
c
Câu 20
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu nào theo mẫu câu hỏi
“Ai là gì”?
Tuấn học giỏi môn
toán nhất lớp.
A
Chị Lan là giáo viên.
b
M? dang tr?ng c�y
trong vu?n.
c
Câu 21
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Chọn câu có kết quả đúng nhất
45 -18 - 7 = ?
26
A
20
b
28
c
Câu 22
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Chọn câu có kết quả đúng với phép
tính 53 - 27 =?
36
A
16
b
6
c
26
d
Câu 23
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hình bên có mấy
hình chữ nhật?
7
A
8
b
9
c
10
d
Câu 24
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Binh ...Boong...
Chúc mừng chiến thắng!
Cái bình cổ trong viện bảo tàng
có đính hạt ngọc ở cổ bình.
Căp từ “cổ” trong câu thuộc cặp từ gì?
Rung chuông vàng

Nguồn:Sơn Đặng Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử RUNG CHUONG VÀNG LỚP 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngrung_chuong_vang_khoi_2_1.ppt[7.77 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
va4s0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-04-03 17:11:31
Loại file
ppt
Dung lượng
7.77 M
Trang
29
Lần tải
0
Lần xem
9
bài giảng điện tử RUNG CHUONG VÀNG LỚP 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Rung chuông vàng - Lớp 2 (2)
  Lớp 2
  Rung chuông vàng - Lớp 2 (2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2015

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng lớp 2
  Lớp 3
  Rung chuông vàng lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2012

  Xem: 0

 • rung chuong vang lop 2
  Lớp 1
  rung chuong vang lop 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2012

  Xem: 0

 • rung chuong vang lop 2
  Ngoại ngữ
  rung chuong vang lop 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2012

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng lớp 2
  Tin học
  Rung chuông vàng lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2011

  Xem: 8

 • rung chuông vàng lớp 2
  Bài giảng khác
  rung chuông vàng lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2016

  Xem: 6

 • Rung chuông vàng khối lớp 2
  @ Hội thi
  Rung chuông vàng khối lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử @ Hội thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2012

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng CK2 Lop 2
  Bài giảng khác
  Rung chuông vàng CK2 Lop 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

  Xem: 16

 • Rung chuông vàng - Toán lớp 2
  Toán học
  Rung chuông vàng - Toán lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2014

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng CK2 Lop 2
  Vui để học
  Rung chuông vàng CK2 Lop 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vui để học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

  Xem: 0