Dạy hát: Sắp đến tết rồi
Nghe hát: Mùa xuân đến rồi
Lứa tuổi: 4-5 tuổi
Gi¸o viªn: Mông Thị Thảo
Trường Mầm non Côn Lôn
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Dạy hát:
Sắp đến tết rồi
truyện:cáo thỏ và gà trống
Nghe hát:
Mùa xuân đến rồi
Trò chơi:
Chiếc túi kỳ diệu
hết
chúc các bé chăm ngoan học giỏi
nguon VI OLET