Sắp xếp nhóm 2 đối tượng theo quy tắc bài giảng Tuần 4

Đăng ngày 9/18/2015 2:06:49 PM | Thể loại: Tuần 4 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.62 M | File type: xvl
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
Chủ điểm: Nghề nghiệp Đề tài: Sắp xếp nhóm 2 đối tượng theo qui tắc Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn Ổn định
Trò chuyện:
* Trò chuyện về chủ điểm Ổn định:
Nôi dung
Quan sát:
Sắp xếp:
Sắp xếp:
Sắp xếp:
Trẻ sắp xếp:
Hình ảnh:
Sắp xếp theo qui tắc:
Kết thúc
Chào tạm biệt:
Chúc các bé chăm ngoan,học giỏi! ^^

Sponsor Documents