slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7

sap xep theo quy tac bài giảng Chồi

Đăng ngày 5/18/2011 5:31:02 PM | Thể loại: Chồi | Lần tải: 404 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 14.98 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Trường mầm non Phú Lương
Chủ đề:
Mùa hè cỦa bé
Đề tài: Sắp xếp theo quy tắc
Đối tượng: Lớp MG 4-5 tuổi
GV thực hiện: Phạm Thị Trang
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
Đội xanh
2
2
1
Đội đỏ
2
1
2

Sponsor Documents