slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9

SẮP XẾP THEO QUY TẮC bài giảng Lớp 4 tuổi

Đăng ngày 12/3/2012 9:00:03 PM | Thể loại: Lớp 4 tuổi | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 0.52 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Sắp xếp theo quy tắc
Đối tượng: Trẻ 4 – 5 tuổi
Giáo viên: Đặng Hồng Xuyến
Phòng GD – ĐT huyện Đông Anh
Trường Mầm non Mai Lâm
1 - 1
1 - 2
2 - 1
2 - 1
1 – 1 - 1
1 – 1 - 1
Trò chơi 1
Tìm đồ dùng còn thiếu
Trò chơi 2
Thi xem đội nào nhanh

Sponsor Documents