CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH LỚP 6A3
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG THẨM

BUỔI SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM LỚP 6A3
GVCN: Bùi Ngọc Giàu
Giảng dạy bộ môn TOÁN
Mail: giaubui1210@gmail.com
Sđt: 0363 900 510
Thông tin học sinh & Tổ chức lớp
01
NỘI DUNG
Giới thiệu thông tin GVBM
02
Thông báo thời khóa biểu
03
Xây dựng nội quy lớp học – tập thể lớp
04
1. THÔNG TIN HỌC SINH
TỔ CHỨC LỚP
Bầu ban cán sự lớp: Lớp trưởng, Phó học tập, Phó trật tự, Phó lao động, Phó văn thể.
Ban cán sự lớp do tập thể HS trong lớp bầu ra, được GVCN xem xét và quyết định công nhận.
Ban cán sự đại diện cho lớp chịu trách nhiệm trước lớp và nhà trường về toàn bộ học tập, rèn luyện và đời sống của lớp trong thời gian học tập tại trường.
2. Giới thiệu thông tin của GVBM
Sử: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hương
Văn: Thầy Nguyễn Văn Rinh
Toán: Cô Bùi Ngọc Giàu
Lý: Cô Văn Thị Hồng Gấm
Anh Văn: Cô Hứa Nguyễn Thúy Ái
Tin: Cô Nguyễn Thị Thúy Liễu

Công nghệ: Cô lâm Ánh Tuyết
Sinh: Thầy Nguyễn Minh Tùng
GDCD: Cô Phan Nguyễn Tuyết Nhung
Địa: Cô Nguyễn Thị Giành
Thể dục: Thầy Bùi Hoàng Minh
Âm nhạc: Thầy Lê Minh Tâm
Mĩ thuật: Cô Nguyễn Hồng Hạnh
3. Thông báo về thời khóa biểu, thời gian biểu
Lớp: 6a3
Có tác dụng từ ngày: 04/10/2021
4. XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC – TẬP THỂ LỚP
4.1. Trước khi vào lớp học

Học trực tuyến qua ứng dụng zoom.
4.2. Trong lớp học
4. XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC – TẬP THỂ LỚP

Học trực tuyến qua ứng dụng zoom.
4.3. Quy tắc ứng xử
4. XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC – TẬP THỂ LỚP
Tôn trọng mọi người
Tập trung nghe giảng.
Giơ tay khi phát biểu.
Lắng nghe khi người khác nói.

Học trực tuyến qua ứng dụng zoom.
4.3. Quy tắc ứng xử
4. XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC – TẬP THỂ LỚP
Tinh thần trách nhiệm
Tuân thủ nội quy lớp học.
Tham gia lớp học tích cực.
Sử dụng «khung trò chuyện» đúng mục đích.
Không làm việc riêng.

Học trực tuyến qua ứng dụng zoom.
4.3. Quy tắc ứng xử
4. XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC – TẬP THỂ LỚP
Chủ động
Khuyến khích đặt câu hỏi.
Ghi chép bài đầy đủ.
Nộp bài tập đúng hạn.
Chủ động tìm sự trợ giúp khi gặp khó khăn.
Chủ động giúp đỡ các bạn.

Học trực tuyến qua ứng dụng zoom.
GÓC LÀM QUEN TRƯỚC LỚP
Mỗi bạn có 10s để giới thiệu về bản thân.
Những gì chúng ta biết ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển.
(Dorothy Billington).
HẸN GẶP LẠI
nguon VI OLET