5 ô Toán
3 ô Số bị trừ - số trừ - hiệu (tiết 2)
2 ô Thứ ba , ngày 21 tháng 9 năm 2021
KH?I D?NG
Toán 2 - CTST
Gọi tên các thành phần của phép tính
7 – 3 = 4
SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU
( TI?T 2)
Đặt tính rồi tính hiệu
a) Số bị trừ là 63, số trừ là 20
1
b) Số bị trừ là 35, số trừ là 15
c) Số bị trừ là 78, số trừ là 52
d) Số bị trừ là 97, số trừ là 6
Đặt tính rồi tính hiệu
a) Số bị trừ là 63, số trừ là 20
1
Đặt tính rồi tính hiệu
1
b) Số bị trừ là 35, số trừ là 15
Đặt tính rồi tính hiệu
1
c) Số bị trừ là 78, số trừ là 52
d) Số bị trừ là 97, số trừ là 6
Đặt tính rồi tính hiệu
1
c) Số bị trừ là 78, số trừ là 52
Đặt tính rồi tính hiệu
1
d) Số bị trừ là 97, số trừ là 6
Tính nhẩm
2
2 + 8
10 - 8
10 - 2
30 + 50
80 - 50
80 - 30
86 + 0
89 - 9
89 - 0
= 10
= 2
= 8
= 80
= 30
= 50
= 86
= 80
= 89
Số?
3
4
1
1
3
0
3
Số?
4
30
0
20
Tính để tìm bó cỏ cho bò
5
5
2
5
2
2CỦNG CỐ
Hôm nay lớp chúng mình học toán bài nào?
Số bị trừ - số trừ - hiệu (tiết 2)
Dặn dò: bài ngày mai các con học
Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 1)
CHÀO TẠM BIỆT
CÁC CON
BÀI SOẠN CỦA EM LAN HƯƠNG .
KÍNH MONG QUÝ THẦY CÔ KHÔNG SHARE VÀO CÁC HỘI NHÓM.
Thầy/Cô đăng ký lấy giáo án liên hệ link Facebook Lan Hương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049274364068
SĐT zalo Lan Hương: 035.447.3852
nguon VI OLET