So sánh hai số thập phân - tiet 37 so sanh hai so thap phan ppt

  • 09/09/2019 04:20:47
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.94 M, số trang : 8 ,tên tiet 37 so sanh hai so thap phan ppt

Slides

So sánh hai số thập phân slide 1
So sánh hai số thập phân slide 2
So sánh hai số thập phân slide 3
So sánh hai số thập phân slide 4
So sánh hai số thập phân slide 5

Chi tiết

TOÁN
LỚP 5C.
SO SÁNH
HAI SỐ THẬP PHÂN.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
Toán
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
1. Viết các số thập phân sau thành các số phân số thập phân bằng nhau (đến hàng phần nghìn):
0,5 =
0,45 =
2,3 =
12,15 =
Ví dụ 1: So sánh 8,1m và 7,9m.
Ta có thể viết: 8,1m = dm
7,9m = dm
Ta có : 81 dm 79dm.
Tức là: 8,1m 7,9m.
Vậy: 8,1 7,9
81
79
>
>
>
* Kết luận: Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
So sánh hai số thập phân.
(81 > 79 vì ở hàng chục có 8 > 7)
(phần nguyên có 8 > 7)
Toán
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Phần thập phân của 35,7 m là
= 7 dm
= 700 mm
Phần thập phân của 35,698 m là
m
= 698 mm
Mà 700 mm 698 mm
Nên:
m
m
>
Do đó: 35,7 m
Vậy: 35,7
(Phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7 > 6)
m
35,698 m
>
35,698
>
>
Ta thấy: 35,7 m và 35,698 m có phần nguyên bằng nhau (đều bằng 35 m), ta so sánh các phần thập phân:
(700 > 698 vì ở hàng trăm có 7 > 6)
Ví dụ 2 : So sánh 35,7 m và 35,698 m.
So sánh hai số thập phân.
Toán
* Kết luận: Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
- So sánh phần nguyên của hai số như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,… đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
* Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:
So sánh hai số thập phân.
Toán
* Muốn so sánh hai số thập phân ta làm thế nào?
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Ví dụ: 2001,2 1999,7
78,469 78,5
630,72 630,70
>
(vì 2001 > 1999)
<
(vì phần nguyên bằng nhau, ở hàng phần mười có 4 < 5)
>
(vì phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười bằng nhau, ở hàng phần trăm có 2 > 0)
So sánh hai số thập phân.
Toán
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
* Muốn so sánh hai số thập phân: So sánh chữ số hàng cao nhất, nếu chúng bằng nhau thì so sánh đến các chữ số hàng tiếp theo.
* Bài 1: So sánh hai số thập phân:
a) 48,97 và 51,02 ;
b) 96,4 và 96,38
c) 0,7 và 0,65
48,97 < 51,02
96,4 > 96,38
0,7 > 0,65
So sánh hai số thập phân.
Toán
* Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
6,375 ; 9,01 ; 8,72 ; 6,735 ; 7,19
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
CHÀO CÁC EM !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ