So sánh thêm bớt bằng nhau trong phạm vi 4 bài giảng Tuần 6

Đăng ngày 9/14/2015 4:05:00 PM | Thể loại: Tuần 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.89 M | File type: xvl
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
Chủ điểm: Thế giới động vật Đề tài: So sánh thêm bớt trong phạm vi 4 Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ Ổn định
Hát:" Đố bạn":
Nội dung
Hình ảnh:
Quan sát:
So sánh:
Đếm:
So sánh thêm bớt:
Hình ảnh:
Hình ảnh:
Kết thúc
Nhận xét:
CHÀO TẠM BIỆT

Sponsor Documents