PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG MẦM NON HOA THUỶ TIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC LÀM QUEN VỚI TOÁN
Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3, tách gộp trong phạm vi 3
Giáo viên: Hữu Hoa- Hồng Lĩnh
ễn s? lu?ng trong ph?m vi 3
1
3
3
2
1
2
3
Hoạt động 2
So sánh thêm bớt trong phạm vi 3
3
2
3
2
3
1
1
2
1
Hoạt động 3
Tách gộp trong phạm vi 3
3
1
2
3
2
1
nguon VI OLET