so sánh thêm bớt trong phạm vi 7

Đăng ngày 10/26/2016 12:18:58 PM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: Thêu Nguyễn Thị | Lần tải: 2 | Lần xem: 26 | Page: 15 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt

  • so sánh thêm bớt trong phạm vi 7 - 1
  • so sánh thêm bớt trong phạm vi 7 - 2
  • so sánh thêm bớt trong phạm vi 7 - 3
  • so sánh thêm bớt trong phạm vi 7 - 4
  • so sánh thêm bớt trong phạm vi 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Làm quen với toán
Phát triển nhận thức
So sánh, thêm bớt trong phạm vi 7
Trường MN Phú Lãm
Lớp A2
Nguyễn Thị Thêu
1) Ôn bài cũ
2) So sỏnh ,thờm b?t trong ph?m vi 7
7
6
7
7
6
6
7
6
7
7
7
5
7
5
7
7
5
7
5
5
5
7
3
5
7
3
7
6
6
4
2
4
2
Kính chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe ,
vui vẻ và hạnh phúc