Số thập phân bằng nhau - tiet 36 so thap phan bang nhau ppt

  • 09/09/2019 04:19:49
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 2.60 M, số trang : 6 ,tên tiet 36 so thap phan bang nhau ppt

Slides

Số thập phân bằng nhau slide 1
Số thập phân bằng nhau slide 2
Số thập phân bằng nhau slide 3
Số thập phân bằng nhau slide 4
Số thập phân bằng nhau slide 5

Chi tiết

TOÁN
LỚP 5C.
SỐ THẬP PHÂN
BẰNG NHAU.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
Toán
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Bài 1: Chuyển các phân số thập phân sau thành hỗn số.
Bài 2: Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân.
= 1,6
= 0,05
90

a) Ví dụ:
9 dm = …. cm.

0,9 m
0,90 m
Nên: 0,9 m = 0,90 m.
Vậy: 0,9 = 0,90 hoặc 0,90 = 0,9
=
..... m
..... m
Mà :
b) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ:
0,9 = ……
0,90
= 0,900
= 0,9000
8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000
12 = 12,0 = 12,00 = 12,000
Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ:
0,9000 =
0,900
= 0,90
= 0,9
8,75000 =
8,7500
= 8,750
= 8,75
12,000 =
12,00
= 12,0
= 12,
Toán: Số thập phân bằng nhau.
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Bài 1: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn.
a)
7,80 =
64,9000 =
3,0400 =
7,8
64,9
3,04
2001,300 =
35,020 =
100,0100 =
2001,3
35,02
100,01
b)
Toán: Số thập phân bằng nhau.
Bài 2:Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)
a)
5,612 =
5,6120
17,2 =
17,200
480,59 =
480,590
b)
24,5 =
24,500
80,01 =
80,010
14,678 =
14,678
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.
Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.
Củng cố:
Số thập phân bằng nhau.
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Toán
CHÀO CÁC EM!

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ