UBND HUYỆN MỸ ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON HỢP THANH
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E – LEARNING PHẦN MỀM DẠY HỌC
NĂM HỌC 2020 - 2021
Đối tượng: Mẫu giáo lớn
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Hoạt động làm quen với toán:
Tách nhóm đối tượng có số lượng là 7 thành 2 phần
bằng các cách khác nhau
Tác giả: Kim Thị Hiền
Email: kimhien2951993@gmail.com
Điện thoại: 034 962 8124
Đơn vị: Trường mầm non Hợp Thanh – Mỹ Đức – Hà Nội
Tháng 12/2020
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng có số lượng là 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
- Trẻ biết số lượng và chữ số tương ứng trong phạm vi 7.
- Trẻ biết đặc điểm riêng của từng đối tượng.
2. Kỹ năng:
- Trẻ đếm thành thạo đến 7 và đếm theo khả năng của trẻ.
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng tách, gộp, kỹ năng quan sát, ghi nhớ.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
Phần 1: Ôn số lượng trong phạm vi 7
Phần 2: Tách nhóm đối tượng có số lượng là 7
thành 2 phần bằng các cách khác nhau
Phần 3: Trò chơi ôn luyện
NỘI DUNG BÀI HỌC
Phần 1: Ôn số lượng
trong phạm vi 7
Phần 2: Tách nhóm đối tượng có số lượng là 7 thành 2 phần bằng các cách khác nhau
Bé tách theo
ý thích
1 - 6
6 - 1
2 - 5
5 - 2
3 - 4
4 - 3
Bé tách theo
yêu cầu của cô
Phần 3:
Trò chơi ôn luyện
Giờ học đến đây là kết thúc!
Trân thành cảm ơn!
nguon VI OLET