slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10

tách ,gộp trong phạm vi 7 bài giảng L�?p 2

Đăng ngày 10/26/2016 12:20:51 PM | Thể loại: L�?p 2 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

Làm quen với toán Phát triển nhận thức TÁCH - GỘP 7 ĐỐI TƯỢNG Trường MN Phú Lãm Lớp A2 Nguyễn Thị Thêu 7 7 6 1 7 6 1 7 2 5 7 2 5 7 3 4 7 3 4 7 Có 3 cách chia Kính chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe , vui vẻ và hạnh phúc..

Bình luận

Nội dung

Làm quen với toán
Phát triển nhận thức
TÁCH - GỘP 7 ĐỐI TƯỢNG
Trường MN Phú Lãm
Lớp A2
Nguyễn Thị Thêu
7
7
6
1
7
6
1
7
2
5
7
2
5
7
3
4
7
3
4
7
Có 3 cách chia
Kính chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe ,
vui vẻ và hạnh phúc

Sponsor Documents