Tài liệu tập huấn tổ trưởng

bài giảng điện tử Giáo dục Hướng nghiệp Giáo dục Hướng nghiệp 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       5      0
Ngày đăng 2018-02-04 22:00:21 Tác giả Lai Nguyễn Thái loại .ppt kích thước 0.21 M số trang 73
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THCS - NĂM 2016 Trần Xuân Bình Phó Trưởng phòng GDTrHTư tưởng cơ bản của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay của nước ta? Đổi mới hoạt động sinh hoạt chuyên môn? Vai trò, ý nghĩa THM?Mục đích, ý nghĩa của các hoạt động giáo dục: Xây dựng chương trình dạy học, dạy học theo chủ đề?Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học?Đánh giá hoạt động dạy học, học?Quản lý sinh hoạt chuyên môn qua Hệ thống “Trường học kết nối”? NỘI D

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng - 1
 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng - 2
 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng - 3
 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng - 4
 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THCS - NĂM 2016
Trần Xuân Bình
Phó Trưởng phòng GDTrH
Tư tưởng cơ bản của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay của nước ta? Đổi mới hoạt động sinh hoạt chuyên môn? Vai trò, ý nghĩa THM?
Mục đích, ý nghĩa của các hoạt động giáo dục: Xây dựng chương trình dạy học, dạy học theo chủ đề?
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học?
Đánh giá hoạt động dạy học, học?
Quản lý sinh hoạt chuyên môn qua Hệ thống “Trường học kết nối”?NỘI DUNG
ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
BỐI CẢNH
Xu thế đặc trưng về phát triển hiện nay trên thế giới:

Thế kỷ XXI:
- Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội làm cho mỗi QG không tự đánh mất mình trong quá trình hội nhập.
- Thế kỷ của nền kinh tế tri thức, cần con người có bộ óc thông minh, sáng tạo hơn là đôi bàn tay linh hoạt.

- Xu thế toàn cầu hóa về giáo dục và đào tạo:
Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ những tri thức sẵn có, mà cần phải bồi dưỡng cho các thành viên tương lai nhân cách toàn diện, tinh thần sáng tạo và khả năng học tập suốt đời .


Giáo dục trên thế giới phát triển theo 7 xu hướng thời đại:
- GD thường xuyên và học tập suốt đời.
- Đổi mới CT GD theo hướng tiếp cận phát triển năng lực người học.
- Đổi mới cách học, cách dạy.
- Đào tạo và việc làm.
- Áp dụng PT và KT dạy học hiện đại.
- Chương trình GD hóa toàn cầu.
- Cải cách GD trên thế giới.

Giáo dục phổ thông hiện đại ngày nay có
xu hướng vận dụng 4 sự chuyển đổi mô
hình mang tính chiến lược:
- Chuyển mô hình dạy học sang mô hình HĐ học tập, HĐ trải nghiệm.
- Chuyển tiếp cận GD theo nội dung, đầu vào hay mục tiêu sang GD tiếp cận đầu ra năng lực.
- Chuyển đánh giá KQ sang đánh giá quá trình học tập.
- Chuyển ND học tập chuyên sâu, “rời rạc” sang nội dung dạy học tích hợp.
Giáo dục và đào tạo Việt Nam muốn đi lên thì không thể đứng ngoài xu thế toàn cầu hóa này.
Việt Nam đón nhận xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa như là một thời cơ nhưng cũng là một thách thức lớn. Đối với giáo dục và đào tạo, phải biến đổi có tính cách mạng để thích ứng với những đặc điểm mới của thời đại.
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị
lần thứ tám BCH TW khóa XI về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Chuyển từ cách giáo dục chủ yếu truyền thụ nội dung sang giáo dục phát triển năng lực cho người học.
- Chuyển từ cách học thụ động, chờ đón sự truyền đạt tri thức của thầy, cô giáo, tái hiện tri thức trong thi cử sang chủ động kiến tạo tri thức, phát triển năng lực hành động thực tiễn.


Thực tại về đổi mới phương pháp dạy học
GV đã được trang bị lí luận về các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (dạy học giải quyết vấn đề, dạy học tìm tòi nghiên cứu, PP bàn tạy nặn bột...) nhưng việc thực hiện trong thực tiễn còn chưa thường xuyên và chưa hiệu quả.
Nguyên nhân:
- Do cấu trúc chương trình và SGK hiện hành được chia thành tiết 45 phút, chưa đủ nội dung và thời lượng cho HS hoạt động học theo tiến trình sư phạm của các PP dạy học tích cực.
Cơ chế quản lý GD còn bao cấp về phân phối chương trình. GV còn ám ảnh “cháy giáo án” khi không chuyển tải hết nội dung quy định trong 1 tiết học còn nặng nề, chưa tạo điều kiện để GV vận dụng các PP và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất của HS.


Thực hiện NQ 29, đồng thời để khắc phục những hạn chế trên, tạo cơ chế để sử dụng có hiệu quả các PP DH tích cực theo tinh thần phát triển năng lực HS, Bộ GDĐT đã chỉ đạo tăng cường phân cấp quản lí, giao quyền chủ động cho các nhà trường XD và thực hiện KH nhà trường.
“Thay cho việc DH theo từng bài/tiết trong SGK như hiện nay, các tổ nhóm CM căn cứ vào CT và SGK hiện hành, lựa chọn ND để XD các chủ đề dạy học phù hợp với việc SD các PP DH tích cực ...”

DẠY HỌC THEO ĐỊNH HỨỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
NGƯỜI HỌC ?

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Nội dung kiến thức (6 điểm)
Chính xác, đảm bảo các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng. Vận dụng kiến thức liên môn phù hợp với bài học (3 điểm).
Đảm bảo tính hệ thống, làm rõ các nội dung trọng tâm, liên hệ thực tế (nếu có), có tính giáo dục (tư tưởng, tình cảm, thái độ...) (3 điểm).


PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
(Kèm theo Công văn số 07 /SGD ĐT-GDTrH, ngày 05 tháng 01 năm 2015)Tổ chức hoạt động cho học sinh (8 điểm)
Sử dụng hợp lý, hiệu quả các PPDH phù hợp với đặc trưng bộ môn, kiểu bài lên lớp (2 điểm).
Có phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập sinh động, hấp dẫn HS; khuyến khích HS hoạt động tích cực (1.5 điểm).
Sử dụng hợp lý, hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học; Ngôn ngữ phù hợp, rõ ràng, mạch lạc; trình bày bảng khoa học (1.5 điểm).
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có các biện pháp hỗ trợ hiệu quả (1.5 điểm).
Khả năng phân tích, tổng hợp, nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động học tập của HS (1.5 điểm).
Hoạt động của học sinh (6 điểm)
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ HT của tất cả HS trong lớp (2 điểm).
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập; Mức độ tích cực của học sinh tham gia trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (2 điểm).
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh (2 điểm).HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

●Tiêu chí 1: Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Mức 1: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, sản phẩm học tập phải hoàn thành, đảm bảo cho phần lớn học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ phải thực hiện.
Mức 2: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho hầu hết học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.
Mức 3: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho 100% học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.

● Tiêu chí 2: Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
Mức 1: Theo dõi, bao quát được quá trình hoạt động của các nhóm học sinh; phát hiện được những nhóm học sinh yêu cầu được giúp đỡ hoặc có biểu hiện đang gặp khó khăn.
Mức 2: Quan sát được cụ thể quá trình hoạt động trong từng nhóm học sinh; chủ động phát hiện được khó khăn cụ thể mà nhóm học sinh gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mức 3: Quan sát được một cách chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ đến từng học sinh; chủ động phát hiện được khó khăn cụ thể và nguyên nhân mà từng học sinh đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

● Tiêu chí 3: Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Mức 1: Đưa ra được những gợi ý, hướng dẫn cụ thể cho HS/nhóm HS vượt qua khó khăn và hoàn thành được nhiệm vụ học tập được giao.
Mức 2: Chỉ ra cho HS những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến khó khăn; đưa ra được những định hướng khái quát để nhóm HS tiếp tục HĐ và hoàn thành nhiệm vụ HT được giao.
Mức 3: Chỉ ra cho HS những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến KK; đưa ra được những định hướng khái quát; khuyến khích được HS hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ HT được giao.

● Tiêu chí 4: Mức độ hiệu quả HĐ của GV trong việc tổng hợp, phân tích, ĐG KQ HĐ và quá trình thảo luận của HS.
Mức 1: Có câu hỏi định hướng để HS tích cực tham gia nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm học tập lẫn nhau trong nhóm hoặc toàn lớp; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo HS tiếp thu, ghi nhận.
Mức 2: Lựa chọn được một số sản phẩm học tập của HS/nhóm HS để tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau; câu hỏi định hướng của GV giúp hầu hết học sinh tích cực tham gia thảo luận; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo học sinh tiếp thu, ghi nhận.
Mức 3: Lựa chọn được một số SP học tập điển hình của HS/nhóm HS để tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau; câu hỏi định hướng của GV giúp hầu hết HS tích cực tham gia thảo luận, tự đánh giá và hoàn thiện được SP học tập của mình và của bạn.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

● Tiêu chí 1: Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
Mức 1: Nhiều học sinh tiếp nhận đúng nhiệm vụ và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được giao, tuy nhiên vẫn còn một số học sinh bộc lộ chưa hiểu rõ nhiệm vụ học tập được giao.
Mức 2: Hầu hết học sinh tiếp nhận đúng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên còn một vài học sinh bộc lộ thái độ chưa tự tin trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
Mức 3: Tất cả học sinh tiếp nhận đúng và hăng hái, tự tin trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
● Tiêu chí 2: Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Mức 1: Nhiều học sinh tỏ ra tích cực, chủ động hợp tác với nhau để thực hiện các nhiệm vụ học tập; tuy nhiên, một số học sinh có biểu hiện dựa dẫm, chờ đợi, ỷ lại.
Mức 2: Hầu hết học sinh tỏ ra tích cực, chủ động, hợp tác với nhau để thực hiện các nhiệm vụ học tập; còn một vài học sinh lúng túng hoặc chưa thực sự tham gia vào hoạt động nhóm.
Mức 3: Tất cả học sinh tích cực, chủ động, hợp tác với nhau để thực hiện nhiệm vụ học tập; nhiều học sinh/nhóm tỏ ra sáng tạo trong cách thức thực hiện nhiệm vụ.


● Tiêu chí 3: Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
Mức 1: Nhiều Hs hăng hái, tự tin trình bày, trao đổi ý kiến/quan điểm của cá nhân; tuy nhiên, nhiều nhóm thảo luận chưa sôi nổi, tự nhiên, vai trò của nhóm trưởng chưa thật nổi bật; vẫn còn một số HS không trình bày được quan điểm của mình hoặc tỏ ra không hợp tác trong quá trình làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ HT.
Mức 2: Hầu hết HS hăng hái, tự tin trình bày, trao đổi ý kiến/quan điểm của cá nhân; đa số các nhóm thảo luận sôi nổi, tự nhiên; đa số nhóm trưởng đã biết cách điều hành thảo luận nhóm; nhưng vẫn còn một vài HS không tích cực trong QT làm việc nhóm để thực hiện NV HT.
Mức 3: Tất cả HS tích cực, hăng hái, tự tin trong việc trình bày, trao đổi ý kiến, quan điểm của cá nhân; các nhóm thảo luận sôi nổi, tự nhiên; các nhóm trưởng đều tỏ ra biết cách điều hành và khái quát nội dung trao đổi, thảo luận của nhóm để thực hiện nhiệm vụ HT.

● Tiêu chí 4: Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
Mức 1: Nhiều HS trả lời câu hỏi/làm bài tập đúng với yêu cầu của GV về thời gian, nội dung và cách thức trình bày; tuy nhiên, vẫn còn một số HS chưa hoặc không hoàn thành hết nhiệm vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ còn chưa chính xác, phù hợp với yêu cầu.
Mức 2: Đa số HS trả lời câu hỏi/làm bài tập đúng với yêu cầu của GV về thời gian, nội dung và cách thức trình bày; song vẫn còn một vài HS trình bày/diễn đạt kết quả chưa rõ ràng do chưa nắm vững yêu cầu.
Mức 3: Tất cả học sinh đều trả lời câu hỏi/làm bài tập đúng với yêu cầu của giáo viên về thời gian, nội dung và cách thức trình bày; nhiều câu trả lời/đáp án mà học sinh đưa ra thể hiện sự sáng tạo trong suy nghĩ và cách thể hiện.MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
CẤP THCS

Mô hình THM cấp THCS là một bước cụ thể hóa việc thực hiện NQ 29, đồng thời để khắc phục những hạn chế của chương trình hiện hành, tạo cơ chế để SD có hiệu quả các PP DH tích cực theo tinh thần phát triển năng lực HS, giúp GV từng bước áp dụng được các PP và kĩ thuật DH tích cực vào bài học hằng ngày.
Các bài học trong mô hình THM được thiết kế thành các HĐ học của HS theo con đường nhận thức chung phù hợp với tiến trình SP của các PP và kĩ thuật dạy học tích cực, đồng thời tăng cường khả năng tự quản của HS, huy động gia đình và cộng đồng tham gia vào các hoạt động GD của nhà trường.HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
THỰC CHẤT KHÔNG MỚI

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
Triển khai theo Công văn số 07 /SGD ĐT-GDTrH, ngày 05/01/2015
● Nội dung kiến thức (6 điểm)
● Tổ chức hoạt động cho học sinh (8 điểm)
● Hoạt động của học sinh (6 điểm)


Như vậy hình thức tổ chức dạy học trong mô hình trường học mới chỉ mới ở chổ các hoạt động dạy học của GV và hoạt động học tập của HS được tổ chức khoa học hơn, hoàn thiện hơn.

Mô hình trường học mới là mô hình đổi mới đồng bộ các hoạt động sư phạm trong nhà trường; bảo đảm cho học sinh được tự quản, tự tin trong học tập, chiếm lĩnh được kiến thức, kĩ năng qua tự học và hoạt động tập thể; phù hợp với mục tiêu đổi mới và điều kiện về năng lực đội ngũ giáo viên, thiết bị giáo dục của hầu hết các trường học Việt Nam; đồng thời có giải pháp thu hút các gia đình và cộng đồng tích cực tham gia cùng nhà trường thực hiện chức năng giáo dục.

Mô hình trường học mới đã phát huy hết tính ưu việt của HĐ nhóm và hướng HS đến sự phát triển toàn diện, không chỉ HĐ lĩnh hội kiến thức mà còn rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế sinh động, năng lực tự học, kỹ năng sống tự phục vụ bản thân, tự quản tập thể, bồi dưỡng hứng thú học tập để học tập suốt đời.
Trong mỗi bài học của tài liệu Hướng dẫn học của môn học luôn đảm bảo 5 hoạt động cơ bản sau đây:
● Hoạt động khởi động
● Hoạt động hình thành kiến thức
● Hoạt động luyện tập
● Hoạt động vận dụng
● Hoạt động tìm tòi mở rộng
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CẤP THCS
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN
Giáo viên là người chịu trách nhiệm về tổ chức và quản lý toàn bộ giờ học, lớp học và coi giáo viên là người quyết định tới chất lượng giáo dục học sinh. Do đó mọi hoạt động học của học sinh, của lớp học đều phải được giáo viên giám sát, đánh giá.
Nhiệm vụ chung của giáo viên
● Dạy học theo quan điểm phát triển năng lực cho học sinh.
● Tổ chức cho học sinh hoạt động học theo tài liệu hướng dẫn học (Theo hướng mở).
● Tổ chức cho học sinh học cá nhân, theo cặp và theo nhóm.
● Lôi kéo học sinh tham gia học một cách tích cực, khuyến khích suy nghĩ, kích thích hứng thú đối với bài học.
● Hướng dẫn, giám sát các hoạt động học của học sinh.
● Hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu và phản hồi kịp thời cho học sinh.
● Đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh.
● Hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các trò chơi học tập.
● Quản lý lớp học và quản lý hành vi học tập của học sinh
● Xây dựng môi trường học tập thuận lợi, thân thiện và có tác dụng hỗ trợ học tập của học sinh. Quan hệ giữa giáo viên và học sinh thân mật, cởi mở và tôn trọng các em.
● Rèn luyện các nghệ thuật sư phạm.
Hoạt động chính của giáo viên
Giáo viên hướng dẫn HS học theo các hoạt động học trong tài liệu hướng dẫn học.
GV hướng dẫn các HĐ học bằng cách:
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS
- Theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau.
- GV tổng hợp, phân tích, đánh giá KQ thực hiện nhiệm vụ học tập của HS và quá trình thảo luận của HS.
HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH
Nhiệm vụ chung của học sinh là tích cực, tự lực trong các hoạt động học được định hướng theo tài liệu hoạt động học, theo hướng dẫn của giáo viên, theo công cụ hỗ trợ và theo sự hợp tác của bạn học, nhóm học (đây có thể coi là bản chất học của mô hình trường học mới).

Tiến trình hoạt động nhóm
Ở các lớp học theo mô hình trường học mới, học sinh ngồi học theo nhóm. Tuy nhiên, không phải lúc nào học sinh cũng hoạt động theo nhóm. Học sinh vẫn phải làm việc cá nhân, theo cặp trong nhóm. Các hình thức làm việc trong nhóm được thay đổi thường xuyên căn cứ vào yêu cầu của tài liệu Hướng dẫn học và của thiết kế hoạt động của giáo viên.
Vai trò của các thành viên trong hoạt động nhóm
Cá nhân:
● Tự đọc, suy nghĩ, giải quyết nhiệm vụ, có thể hỏi các bạn trong nhóm về những điều mình chưa hiểu; khi các bạn cũng gặp khó khăn như mình thì yêu cầu sự giúp đỡ của giáo viên; thực hiện các yêu cầu của nhóm trưởng và yêu cầu của giáo viên.
Nhóm trưởng:
● Thực hiện các nhiệm vụ cá nhân như những bạn khác; bao quát nhóm xem các bạn có khó khăn gì không; phân công các bạn giúp đỡ nhau; tổ chức cho cả nhóm thảo luận những vấn đề khó khăn; thay mặt nhóm để liên hệ với giáo viên và xin trợ giúp; báo cáo tiến trình học tập nhóm; điều hành chốt kiến thức trong nhóm.
● Nhóm trưởng tạo cơ hội để mọi thành viên tự giác trong tự học, tích cực tham gia các hoạt động nhóm. Đối với các bạn nhút nhát thiếu tự tin, cần được khuyến khích nói nhiều, trao đổi nhiều, thể hiện nhiều trong hoạt động nhóm.

Thư ký của nhóm:
Thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân như các bạn khác; là người ghi chép hoặc vẽ lại những nội dung trao đổi hoặc kết quả công việc của nhóm.
Việc ghi chép giúp nhóm tổng hợp công việc mình đã thực hiện, trao đổi với các nhóm khác hoặc chia sẻ trước cả lớp.
Thư kí còn là người đánh dấu vào bảng tiến độ công việc để giúp nhóm trưởng báo cáo giáo viên. Giáo viên lưu ý phân công học sinh luân phiên nhau làm thư kí.

Hoạt động học của học sinh
Khi thực hiện một hoạt động học nào đó:
- Các nhóm HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập
- Các thành viên trong mỗi nhóm làm việc theo sự chỉ đạo của nhóm trưởng để thực hiện nhiệm vụ học tập (làm việc cá nhân, cặp đôi, nhóm).
- Có những vấn đề trong nhóm không giải quyết được, nhóm trưởng có thể yêu cầu GV hoặc nhóm bạn trợ giúp.
- Nhóm trưởng hoặc một thành viên nào đó trong nhóm trình bày SP của nhóm khi thực hiện nhiệm vụ HT theo YC của GV.
- Học sinh ghi nhận và vận dụng những vấn đề mà giáo viên “chốt” sau mỗi hoạt động .● Chọn luân phiên các nhóm trưởng, thư ký nhóm để giúp giáo viên triển khai các hoạt động học tập.
● Xác định và phân công nhiệm vụ cho các nhóm một cách cụ thể, rõ ràng.
● Đứng ở vị trí thuận lợi để dễ dàng quan sát các nhóm học sinh làm việc và có thể hỗ trợ kịp thời cho các nhóm. Không nên dành thời gian làm việc ở một nhóm quá lâu, đứng ở một chổ khu vực bàn giáo viên.
Vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh
● Giúp đỡ học sinh, gợi mở để học sinh phát huy tìm tòi kiến thức mới, hỗ trợ cho cả lớp, hướng dẫn học sinh báo cáo sản phẩm. Khi cần tạo tình huống để học tập, giáo viên có thể gọi học sinh còn yếu; khi cần biểu dương khích lệ học tập, giáo viên có thể gọi học sinh khá giỏi thay mặt nhóm để báo cáo; giao thêm nhiệm vụ cho những học sinh hoàn thành trước nhiệm vụ (giao thêm bài tập hoặc yêu cầu hướng dẫn các bạn khác...).
● Vừa hướng dẫn học tập cho một nhóm, vừa kết hợp quan sát, đánh giá và thúc đẩy các nhóm khác làm việc. Việc chỉ định học sinh phát biểu, trình bày báo cáo... phải được cân nhắc, phù hợp với nội dung hoạt động, đối tượng học sinh, không tập trung vào một số học sinh trong lớp, trong nhóm.
Tránh dạy học đồng loạt theo hướng định lượng thời gian. Học sinh hoặc nhóm học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ của một hoạt động nào đó, trong khi chưa hết giờ giáo viên giao thêm nhiệm vụ học tập hoặc nhiệm vụ giúp các bạn khác, nhóm bạn khác chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Việc trợ giúp học sinh cần có độ sâu, giao nhiệm vụ cần cụ thể chi tiết, phân phối thời gian hợp lí, linh hoạt để trợ giúp cho học sinh. Cần huy động được sự trợ giúp của học sinh khá giỏi, các nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ trong lớp để trợ giúp học sinh và các nhóm chậm hơn, yếu hơn.
CHỐT KIẾN THỨC
Kết thúc hoạt động Khởi động: GV không chốt về nội dung kiến thức mà chỉ giúp học sinh phát biểu được vấn đề để học sinh chuyển sang các hoạt động tiếp theo nhằm bổ sung những kiến thức, kĩ năng mới, qua đó tiếp tục hoàn thiện câu trả lời hoặc giải quyết được vấn đề.
Kết thúc hoạt động Hình thành kiến thức: Trên cơ sở kết quả hoạt động học của học sinh thể hiện ở các sản phẩm học tập mà học sinh hoàn thành, giáo viên cần chốt kiến thức mới để học sinh chính thức ghi nhận và vận dụng.


Kết thúc hoạt động Luyện tập: Nếu cần, GV có thể lựa chọn những vấn đề cơ bản về phương pháp, cách thức giải quyết các câu hỏi/bài tập/tình huống/vấn đề để HS ghi nhận và vận dụng, trước hết là vận dụng để hoàn chỉnh câu trả lời/giải quyết vấn đề đặt ra trong "Hoạt động khởi động".
HĐ Vận dụng và Tìm tòi mở rộng: GV cần quan tâm, động viên để có thể thu hút nhiều HS tham gia một cách tự nguyện; KK những HS có SP chia sẻ với các bạn trong lớp.


SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

QUẢN LÝ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUA HỆ THỐNG “TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI”

Các khóa học/chủ đề sinh hoạt CM của GV được đặt trong mục "Sinh hoạt chuyên môn". Khi đã đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, GV có thể lựa chọn khóa học/bài học theo môn học/HĐ GD, lớp, GV; đăng kí tham gia các khóa học/bài học và thực hiện các HĐ học theo hướng dẫn.
GV sẽ nhìn thấy danh sách những khóa học/chủ đề sinh hoạt CM môn do Bộ GD&ĐT hoặc sở GD&ĐT tạo ra. Kích chuột vào tiêu đề của khóa học/chủ đề, GV sẽ xem được mô tả tổng thể của khóa học/chủ đề.
Quy trình tổ chức nhóm sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống
- Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn đăng ký tham gia cho tổ/nhóm của mình.
- Bước 2: Các thành viên trong tổ/nhóm trao đổi, thảo luận trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn.
- Bước 3: Tổ trưởng tập hợp, biên tập lại sản phẩm và nộp lên hệ thống.
Thao tác cụ thể như sau:
Bước 1:
Tổ trưởng chuyên môn đăng ký tham gia và tổ chức nhóm.
Tìm hiểu mục đích - yêu cầu của khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn trước khi đăng kí tham gia.
Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn có trách nhiệm đăng kí tham gia và làm nhóm trưởng, sau đó thêm các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn để thực hiện theo nhóm.


Quy trình đăng kí như sau:
- Chọn chủ đề sinh hoạt chuyên môn.
+ Chọn “Sinh hoạt chuyên môn”.
+ Chọn “Lĩnh vực” (VD: Toán).
+ Chọn “Lớp” (VD: 12).
+ Chọn chủ đề sinh hoạt chuyên môn (VD: HK1.1. Toán 12. Năm học 2014-2015)
- Đăng ký tham gia.
Trong không gian của chủ đề sinh hoạt chuyên môn, chọn nút Đăng ký

Lưu ý:
Người đầu tiên đăng ký sẽ nghiễm nhiên trở thành nhóm trưởng, các giáo viên khác trong trường muốn tham gia chủ đề này buộc phải được người này mời vào nhóm chứ không thể đăng ký được nhóm mới. Do đó, tốt nhất tổ trưởng chuyên môn nên là người đầu tiên đăng ký tham gia cho tổ/nhóm của mình.

- Mời thành viên.
+ Chọn nút ”Thêm thành viên”.
+ Không gian TK và thêm thành viên sẽ hiện ra.
Lưu ý: có thể tìm kiếm GV bằng các cách sau:
Tìm kiếm theo chuyên môn.
Tìm kiếm theo mã giáo viên (VD: GV.00012.001).
Tìm kiếm theo tên giáo viên.
+ Sau khi tìm kiếm, danh sách các giáo viên thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ hiện ra. Lựa chọn và ấn nút “Thêm thành viên” để thêm vào nhóm.
Ghi chú: Để tham gia được các chủ đề SH CM, tài khoản GV nhất định phải kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm cả ảnh thẻ.Sau khi đăng kí, có thể xem được thông tin về các thành viên trong nhóm bằng cách kích vào nút "Thông tin nhóm".
Danh sách nhóm sẽ hiện ra như dưới đây. Tổ trưởng có quyền xóa giáo viên (nếu thêm nhầm) hoặc thêm các thành viên khác vào nhóm.
Bước 2: Tham gia trao đổi trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn.
- “Hoạt động – Thông báo”: khu vực trao đổi của giáo viên toàn quốc (chỉ có thể tham gia trao đổi khi Bộ GD&ĐT phát động một nội dung trao đổi nào đó trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn).
- Sau khi đã ĐK thành công, GV bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ học tập/sinh hoạt CM. Trong quá trình học tập/sinh hoạt CM, GV cần thường xuyên xem thông báo chung của khóa học/chủ đề. GV sẽ nhận được thông báo trong mục"Hoạt động - Thông báo". GV có quyền đặt câu hỏi để trao đổi lại với giảng viên/ban tổ chức. Lưu ý rằng, trong thông báo chung, mọi GV tham gia khóa học/chủ đề đều có thể đọc được thông tin.


- “Trao đổi nhóm”:
Thảo luận trong nhóm: Các thành viên trong nhóm có thể thảo luận trực tuyến. Những trao đổi này sẽ được giảng viên/ban tổ chức nhìn thấy, tham gia và hỗ trợ cũng như điều hành HĐ của nhóm.
- “Hỏi & đáp”:
Đặt câu hỏi cho giảng viên/ban tổ chức và thảo luận: Để gửi câu hỏi và trao đổi giảng viên/ban tổ chức, giáo viên vào mục "Hỏi & Đáp" và upload câu hỏi lên hệ thống. Giảng viên/ban tổ chức sẽ nhận được câu hỏi và trao đổi riêng với từng giáo viên.Thao tác kĩ thuật:
Trong mỗi mục trên, không gian trao đổi như hình dưới đây.


+ Gõ nội dung trao đổi.
+ Đính kèm file (nếu cần) bằng cách chọn nút “BROWSE”.
+ Ấn nút “Gửi”.

Bước 3: Tổ trưởng chuyên môn nộp sản phẩm
Sau quá trình làm việc, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn hoàn thành sản phẩm của mình, đại diện cho nhóm gửi sản phẩm cho giảng viên/ban tổ chức trong mục "Sản phẩm - Kết quả".
Lưu ý: chỉ có nhóm trưởng mới có quyền nộp sản phẩm.
+ Chọn mục “Sản phẩm – Kết quả”.
+ Chọn “BROWSE” để tải file lên.


JJJJK

Sản phẩm này sau khi nộp lên hệ thống, các cấp quản lý từ nhà trường, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT sẽ nhìn thấy, theo dõi và đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên môn của các tổ/nhóm chuyên môn trong phạm vi quản lý của mình.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

Nguồn:Lai Nguyễn Thái

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tài liệu tập huấn tổ trưởng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngbai-giang-tap-huan-to-truong-chuyen-mon-thcs-nam-2016.ppt[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
o7ry0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-04 22:00:21
Loại file
ppt
Dung lượng
0.21 M
Trang
73
Lần tải
4
Lần xem
5
bài giảng điện tử Tài liệu tập huấn tổ trưởng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Thông báo
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thông báo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2011

  Xem: 150

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Bài giảng khác
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Tài liệu Tổ CM
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu Tổ CM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2014

  Xem: 0

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Các văn bản của đơn vị
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các văn bản của đơn vị

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2011

  Xem: 0

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  GD hướng nghiệp 6
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  VĂN BẢN
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử VĂN BẢN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2011

  Xem: 0

 • tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Hóa học
  tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2011

  Xem: 13

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  GD hướng nghiệp 6
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 12

 • tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Toán 9
  tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2011

  Xem: 9

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  GD hướng nghiệp 6
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 4