Chủ đề: Thực vật
lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Bài dạy: TẠO HÌNH MỘT SỐ LOẠI HOA
Đối tượng: MG 5-6 Tuổi
Họ và tên: Mông Thị Thảo
Trường mầm non Côn Lôn
PGD&ĐT NA HANG
TRƯỜNG MẦM NON CÔN LÔN
Hoạt động trò chuyện
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa đào
Hoa hồng
Hoa lan
nguon VI OLET