CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
BÀI 3: VẼ TRANG TRÍ
TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ
KIỂM TRA BÀI CŨ
NHẬN XÉT BÀI VẼ CHO ĐIỂM
A
B
C
D
D
I/ QUAN SÁT QUA CÁC HÌNH
VỀ HỌA TIẾT- NHẬN XÉT
HÃY GIẢI THÍCH TỪ HỌA TIẾT ?
HỌA TIẾT LÀ NHỮNG HOA VĂN ĐƯỢC VẼ
ĐƠN GIẢN CÁCH ĐIỆU.
ĐƠN GIẢN : LƯỢC BỎ NHỮNG CHI TIẾT PHỤ CHỈ ĐỂ LẠI
NHỮNG CHI TIẾT CHÍNH.
CÁCH ĐIỆU : THÊM VÀO ĐÓ NHỮNG CHI TIẾT MỚI
LÀM CHO HOA VĂN THÊM PHONG PHÚ, NHƯNG VẪN
GIỮ ĐƯỢC ĐẶC ĐIỂM CHUNG BAN ĐẦU.
HỌA TIẾT THƯỜNG LẤY NHỮNG HÌNH
ẢNH Ở ĐÂU ĐỂ VẼ ?
+ HỌA TIẾT THƯỜNG LÀ NHỮNG HÌNH
ẢNH TRONG THIÊN NHIÊN TRONG
CUỘC SỐNG.
+ CÁC HỌA TIẾT TRANG TRÍ ĐƯỢC
TẠO PHẢI PHÙ HỢP VỚI VỊ TRÍ ĐẶT
HỌA TIẾT
II/ CAÙCH VEÕ
LỰA CHỌN HỌA TIẾT
2) QUAN SÁT MẪU THẬT
3) TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ
+ ĐƠN GIẢN
+ CÁCH ĐIỆU
THƯC� HÀNH
HỌC SINH THỰC HÀNH VẼ BÀI

CHỌN VÀ TAO MỘT HỌA TIẾT MÀ
CÁC EM THÍCH
CỦNG CỐ BÀI HỌC

NHẬN XÉT TRANH VẼ

DẶ N DÒ

VỀ NHÀ HOÀN THÀNH BÀI
VÀ XEM TRƯỚC CHUẨN BỊ
CHO BÀI TIẾT THEO
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
CHÚC CÁC BẠN LUÔN HỌC TỐT
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI