Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

Đăng ngày 12/17/2017 10:46:52 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Chia sẽ bởi: Mai Võ Thị Bích | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 33 | Kích thước: 3.44 M | Loại file: ppt
  • Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 1
  • Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 2
  • Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 3
  • Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 4
  • Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên, Tiếng Việt. . https://nslide.com/bai-giang/tap-doc-3-tuan-15-nha-rong-o-tay-nguyen.u0ux0q.html

Nội dung


NH� RễNG ? T�Y NGUYấN
GIÁO VIÊN: VÕ THỊ BÍCH MAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH LỘC
T?P D?C
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
C?NG C? KI?N TH?C
Hãy đọc một đoạn mà em cho là hay nhất trong bài: Hũ bạc của người cha
và cho biết vì sao em thích?
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Nhà rông ở Tây Nguyên
Theo Nguyễn Văn Huy
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Luyên đọc
* Đọc đúng :
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
- Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.
- Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng.
* Luyện đọc ngắt hơi, nhấn giọng:
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Theo Nguyễn Văn Huy
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
* Đọc đúng:
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
Nh� rụng ? Tõy Nguyờn
T?p d?c
vướng mái,
ngọn giáo.
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
rông chiêng
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
múa rông chiêng
nông cụ
Cày
Bừa
cuốc
cào cỏ
hái
liềm
chiêng
chiêng trống
trống
Già la`ng
Già la`ng la` nguo`i cao tuụ?i, co? uy ti?n duo?c dõn la`ng cu? ra diờ`u khiờ?n cụng viờ?c chung la`ng o? ca?c vu`ng dõn tụ?c thiờ?u sụ? Tõy Nguyờn
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
* Đọc đúng :
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Nhà rông phải chắc để dùng lâu dài, chịu được gió bão; chứa được nhiều người khi hội họp, tụ tập nhảy múa. Sàn cao để voi đi qua không đụng sàn. Mái cao để khi múa, ngọn giáo không vướng mái.
?

1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
* Đọc đúng :
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
- Nhà rông chắc và cao
2. Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào?
1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Gian đầu là nơi thờ thần làng nên bài trí rất trang nghiêm: một giỏ mây đựng hòn đá thần treo trên vách. Xung quanh hòn đá thần treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ, chiêng trống dùng khi cúng tế.
?

2. Gian đầu của nhà rông được trang trí như
thế nào?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ tu ngày 14 tháng 12 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
* Đọc đúng:
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
- Nhà rông chắc và cao
2. Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào?
- Gian đầu của nhà rông là nơi thờ thần làng nên được trang trí rất trang nghiêm.
3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Gian giữa là trung tâm của nhà rông vì gian giữa là nơi có bếp lửa; nơi các già làng tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách của làng.

?
3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Gian giữa là trung tâm của nhà rông.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
* Đọc đúng :
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
- Nhà rông chắc và cao
- Gian đầu của nhà rông là nơi thờ thần làng nên được trang trí rất trang nghiêm.
3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?
- Gian giữa là trung tâm của nhà rông vì gian giữa là nơi có bếp lửa; nơi các già làng tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách của làng.
4. Từ gian thứ 3 dùng để làm gì?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Từ gian thứ ba là nơi ngủ của trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình để bảo vệ buôn làng.

?
?
4. Từ gian thứ 3 dùng để làm gì?
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
* Đọc đúng :
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
- Nhà rông chắc và cao
- Gian đầu của nhà rông là nơi thờ thần làng nên được trang trí rất trang nghiêm.
- Gian giữa là trung tâm của nhà rông vì gian giữa là nơi có bếp lửa; nơi các già làng tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách của làng.
4. Từ gian thứ 3 dùng để làm gì?
- Từ gian thứ ba là nơi ngủ của trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình để bảo vệ buôn làng.
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Nhà rông thường dài khoảng 10m, rộng hơn 4m, cao 15 - 16m. Tính đa dạng trong kiến trúc của mỗi dân tộc ở Tây Nguyên còn là ở kết cấu của ngôi nhà. 
Cầu thang lên nhà rông, các dân tộc thường đẽo 7 đến 9 bậc.
Giới thiệu thêm nhà rông
? Em cảm nghĩ gì về nhà rông Tây Nguyên sau khi xem tranh, đọc và tìm hiểu bài này?
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
* Đọc đúng:
sến,
rông chiêng,
vướng mái,
ngọn giáo.
- Nhà rông chắc và cao
- Gian đầu của nhà rông là nơi thờ thần làng nên được trang trí rất trang nghiêm.
- Từ gian thứ ba là nơi ngủ của trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình để bảo vệ buôn làng.
- Gian giữa là trung tâm của nhà rông vì gian giữa là nơi có bếp lửa; nơi các già làng tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách của làng.
Nhà rông Tây Nguyên rất độc đáo. Đó là nơi sinh hoạt công cộng của buôn làng, nơi thể hiện nét đẹp văn hoá của đồng bào Tây Nguyên.
Nội dung
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Đọc chậm rãi, giọng tả, nhấn giọng những từ ngữ tả đặc điểm của nhà rông
Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.
Nhà rông
bền
không đụng sàn
chắc
lim
gụ
sến
táu
không vướng mái
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Sau khi học bài này, em có cảm nghĩ gì về vùng đất Tây Nguyên của Tổ quốc?
?
Củng cố
Đối với các dân tộc anh em trên đất nước ta, chúng ta cần có thái độ như thế nào?
?
Nội dung: Nhà rông Tây Nguyên rất độc đáo. Đó là nơi sinh hoạt công cộng của buôn làng, nơi thể hiện nét đẹp văn hoá của đồng bào Tây Nguyên.
Nhà rông ở Tây Nguyên
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
? Đây là ngôi nhà gì?
Chúc các em chăm ngoan học giỏi