Chào mừng quý thầy
cô giáo về dự giờ
MÔN:TẬP ĐỌC
lường thị ánh
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
Tôm Càng và Cá Con
Đọc đoạn 1 và 2
Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào?
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
Đọc đoạn 3 và 4
Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen?
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
SÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:

SÔNG HƯƠNG
Đoạn 2:Mỗi mùa hè…..lung linh dát vàng.
Chia làm 3 đoạn:
Đoạn 1:Sông Hương………in trên mặt nước.
Đoạn 3:Phần còn lại
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
SÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:*Từ ngữ:
Lung linh dát vàngSÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:Bao tr�m l�n c? b?c tranh/ l� m?t m�u xanh / cĩ nhi?u s?c d? d?m nh?t kh�c nhau :// m�u xanh th?m c?a da tr?i,/m�u xanh bi?c c?a c�y l�,/ m�u xanh non c?a nh?ng b�i ngơ,/ th?m c? in tr�n m?t nu?c. //
Huong Giang b?ng thay chi?c �o xanh h?ng ng�y/ th�nh d?i l?a d�o ?ng h?ng c? ph? phu?ng.//

*Từ ngữ:
Lung linh dát vàngSÔNG HƯƠNG

C�u 1: Tìm nh?ng t? ch? m�u xanh kh�c nhau c?a sơng Huong.
Gồm những màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau:
-Xanh thẳm
-Xanh biếc
-Xanh non
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
SÔNG HƯƠNG
Màu xanh thẳm của da trời
Màu xanh biếc của cây lá
Màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC

Câu 2: Vào mùa hè sông Hương đổi màu như thế nào?
Sông Hương thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
SÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC

Câu 3: Vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như thế nào?
SÔNG HƯƠNG
-Vào những đêm trăng sáng dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC

Câu 4: Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho thành phố Huế?
Vì sông Hương làm cho thành phố Huế thêm đẹp, làm cho không khí trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.
SÔNG HƯƠNG
Sông Hương giúp cho thành phố Huế:
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
SÔNG HƯƠNG
Làm cho thành phố Huế thêm đẹp
Làm cho không khí trở nên trong lành
Làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa
Tạo cho thành phố một vẻ êm đềm
Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012
TẬP ĐỌC
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:Bao tr�m l�n c? b?c tranh/ l� m?t m�u xanh / cĩ nhi?u s?c d? d?m nh?t kh�c nhau :// m�u xanh th?m c?a da tr?i,/ m�u xanh bi?c c?a c�y l�,/ m�u xanh non c?a nh?ng b�i ngơ,/ th?m c? in tr�n m?t nu?c. //
Huong Giang b?ng thay chi?c �o xanh h?ng ng�y/ th�nh d?i l?a d�o ?ng h?ng c? ph? phu?ng.//

*Từ ngữ:
Lung linh dát vàng*Nội dung:
Vẻ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi sắc màu của dòng sông Hương.
SÔNG HƯƠNG
K�NH CH�C QUí TH?Y Cễ S?C KH?E
CH�C C�C EM CHAM NGOAN, H?C Gi?I