TẬP ĐỌC
Lớp: 2c
Giáo viên thực hiện: Mai Thị Kim Chung
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Sông Hương

Luyện đọc
- màu xanh
- Lung linh
- dải lụa
- Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.
/
/
/
/
/
//
/
Sông Hương
đậm nhạt
xanh thẳm
xanh biếc
xanh non
- sắc độ
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc

Luyện đọc
- màu xanh
- Lung linh
- dải lụa
- Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.
Sông Hương
đậm nhạt
xanh thẳm
xanh biếc
xanh non
- sắc độ
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Tìm hiểu bài

SÔNG HƯƠNG
Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương?
Đó là màu xanh với nhiều sắc độ khác nhau: xanh thẳm, xanh biếc, xanh non.
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- màu xanh
- Lung linh
- dải lụa
- Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.
/
/
/
/
/
//
/
Sông Hương
đậm nhạt
xanh thẳm
xanh biếc
xanh non
- sắc độ
- sắc độ
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Sông Hương
Các màu xanh ấy do gì tạo nên?
Màu xanh thẳm do da trời tạo nên
Màu xanh biếc do cây lá tạo nên
Màu xanh do những thảm cỏ, bãi ngô tạo nên
Vào mùa hè, Sông Hương đổi màu như thế nào?
Sông Hương "thay chiếc áo xanh hàng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường".
SÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Do đâu mà sông Hương có sự thay đổi ấy?
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG

Vào những đêm trăng sáng Sông Hương đổi màu như thế nào?
Vào những đêm trăng sáng, "dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng".
SÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Vào những đêm trăng sáng, "dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng".

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- màu xanh
- Lung linh
- dải lụa
- Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.
/
/
/
/
/
//
/
Sông Hương
đậm nhạt
xanh thẳm
xanh biếc
xanh non
- sắc độ
- sắc độ
- lung linh dát vàng
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành
cho thành phố Huế?
Vì sông Hương làm cho thành phố thêm đẹp, làm cho không khí trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng
?n ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.
SÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Êm đềm có nghĩa là như thế nào?

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- màu xanh
- Lung linh
- dải lụa
- Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.
/
/
/
/
/
//
/
Sông Hương
đậm nhạt
xanh thẳm
xanh biếc
xanh non
- sắc độ
- sắc độ
- lung linh dát vàng
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
- êm đềm
Sông Hương giúp cho thành phố Huế :
Làm cho thành phố Huế thêm đẹp.
Làm cho không khí thành phố trở nên trong lành.
Làm tan bi?n nh?ng ti?ng ?n ào c?a ch? búa.
Tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- màu xanh
- Lung linh
- dải lụa
- Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.
/
/
/
/
/
//
/
Sông Hương
đậm nhạt
xanh thẳm
xanh biếc
xanh non
- sắc độ
- sắc độ
- lung linh dát vàng
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
- êm đềm
Nội dung: Tác giả miêu tả vẻ đẹp thơ mộng và sự biến đổi màu sắc của sông Hương, một đặc ân mà thiên nhiên dành cho Huế. Qua đó chúng ta thấy tình yêu của tác giả dành cho Huế.