tập đọc sông hương - song huong ppt

  • 04/11/2016 10:10:20
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : , số trang : 13 ,tên song huong ppt

Slides

tập đọc sông hương slide 1
tập đọc sông hương slide 2
tập đọc sông hương slide 3
tập đọc sông hương slide 4
tập đọc sông hương slide 5

Chi tiết

Môn : Tiếng Việt
Kính chào thầy cô giáo và các em học sinh lớp 2B
Gv : Hoàng Thị Bích Ngân
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ:
Bài: Tôm Càng và Cá Con
Đọc đoạn 1
Đọc đoan 2 và
Trả lời : đuôi Cá Con có ích lợi gì?
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
(Theo: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM)
SGK trang 72
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
(Theo: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
xanh thẳm
bỗng
trong lành
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
(Theo: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM)
Đoạn 1: Từ đầu đến..................... in trên mặt nước
Đoạn 2: Tiếp theo đến................... lung linh dát vàng
Đoạn 3: Phần còn lại

Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
(Theo: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM)
Bao trùm lên cả bức tranh / là một màu xanh / có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: / màu xanh thẳm của da trời, / màu xanh biếc của cây lá, / màu xanh non của những bãi ngô,/ thảm cỏ in trên mặt nước.//
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
(Theo: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
xanh thẳm
bỗng
trong lành
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
(Theo: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
xanh thẳm
bỗng
trong lành
sắc độ
đặc ân
Sông Thạch Hãn
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014
Tập đọc
SÔNG HƯƠNG
(Theo: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM)
Củng cố - dặn dò:
Bài sau: Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ về sông biển. Luyện tập về dấu phẩy
chúc các thầy cô giáo và các em sức khỏe
bài học đến đây kết thúc

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ