Truyện: "Mẹ"

Đăng ngày 12/22/2014 4:22:22 PM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Anh Trương Hoàng | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 15.88 M | Loại file: xvl
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl

bài giảng Truyện: Mẹ , Bài giảng. . nslide giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Truyện: Mẹ .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Truyện: Mẹ trong thể loại Bài giảng được giới thiệu bởi thành viên Anh Trương Hoàng tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào thể loại Bài giảng , có tổng cộng 1 page, thuộc file .xvl, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Th, bên cạnh đó S Phạm Thị Thu Hương - Trưởng Khoa SPDN - Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội Trang bìa Trang bìa: I, kế tiếp là MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1, cho biết thêm Mục đích: a) Kiến thức:- Biết tên truyện và những nhân vật trong truyện “ Mẹ” , kế tiếp là - Biết trả lời câu hỏi của cô giáo, bên cạnh đó b) Kỹ năng:- Hiểu nội dung truyện, cho biết thêm - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, cho biết thêm c) Thái độ:-Tích cực tham gia hoạt động, nói thêm 1, thêm nữa Mục đích 2, ngoài ra Chuẩn bị: - Video và một số hình ảnh trong Truyện, nói thêm là - https://nslide.com/bai-giang/truyen-me.hjpyzq.html

Nội dung

Th.S Phạm Thị Thu Hương - Trưởng Khoa SPDN - Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Kiến thức: - Biết tên truyện và các nhân vật trong truyện “ Mẹ” . - Biết trả lời câu hỏi của cô giáo. b) Kỹ năng: - Hiểu nội dung truyện. - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. c) Thái độ: -Tích cực tham gia hoạt động. 1. Mục đích 2. Chuẩn bị:
- Video và một số hình ảnh trong Truyện. - Dối dẹt, bảng, máy chiếu.. - Ghế ngồi, tâm thế thoải mái. 2. Chuẩn bị II. NỘI DUNG BÀI
1. Hoạt động 1:
Ho¹t ®éng 1 2. Hoạt động 2:
* gà ấp trứng:
* Gà mẹ con:
* Gia đình gà:
* Đàn gà:
* Gà con lông vàng:
* Gà mẹ ấp:
III. DẶN DÒ
1. Nhận xét - dặn dò:
2. Kết thúc: