Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • test thử - 1
  • test thử - 2
  • test thử - 3
  • test thử - 4
  • test thử - 5
  • test thử - 6
  • test thử - 7
  • test thử - 8
  • test thử - 9
  • test thử - 10
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

test thử

Đăng ngày 11/3/2014 10:47:50 AM | Thể loại: | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 0.23 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng test thử, . . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người bài giảng test thử .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện test thử trong thể loại được giới thiệu bởi user Minh Đinh Hải đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại , có 10 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Tiết 46 - Bài 16: Định dạng Văn bản 1, ngoài ra §Þnh d¹ng v¨n b¶n: Định dạng văn bản là đổi thay kiểu dáng, vị trí của những ký tự, những đoạn văn và những đối tượng khác trên trang,còn cho biết thêm Mục đích: Giúp văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp, thêm nữa Định dạng văn bản gồm hai loại: + Định dạng ký tự + Định dạng đoạn văn bản 2, tiếp theo là Định dạng ký tự: Định dạng ký tự là đổi thay dáng vẻ của một hay một nhóm ký tự,còn cho biết thêm Định dạng ký tự có những thuộc tính phổ biến: + Phông chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6 + Cỡ chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6

https://nslide.com/bai-giang/test-thu.65l1zq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Tiết 46 - Bài 16:
Định dạng Văn bản
1. §Þnh d¹ng v¨n b¶n:
Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các ký tự, các đoạn văn và các đối tượng khác trên trang.
Mục đích: Giúp văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp.
Định dạng văn bản gồm hai loại:
+ Định dạng ký tự
+ Định dạng đoạn văn bản
2. Định dạng ký tự:
Định dạng ký tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm ký tự.
Định dạng ký tự có các tính chất phổ biến:
+ Phông chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
+ Cỡ chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
+ Kiểu chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
+ Màu sắc: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
a. Sử dụng các nút lệnh (thanh định dạng):
Để định dạng ký tự cho đoạn văn bản, ta thực hiện theo các bước sau:
* Bước 1: Chọn (bôi đen) đoạn văn bản.
* Bước 2: Sử dụng các nút lệnh
b. Sö dông hép tho¹i Font.
* Bước 1: Kích chuột vào Format, chọn lệnh Font => xuất hiện hộp thoại Font.
* Bước 2: Chọn thẻ Font
+ Hộp Font: Cho phép chọn phông chữ.
+ Hộp Font Style: Chọn kiểu chữ
- Regular: Kiểu chữ thường
- Italic: Kiểu chữ nghiêng
- Bold: Kiểu chữ đậm
+ Hộp Size: Chọn cỡ chữ.
+ Hộp Font Color: chọn màu chữ.
+ Hộp Underline Style: Chọn kiểu đường gạch chân.
Lưu ý:
Nếu không chọn trước phần văn bản thì các thao tác định dạng sẽ được áp dụng cho các ký tự sẽ được gõ vào sau đó.
The End