test thử

Đăng ngày 11/3/2014 10:47:50 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Minh Đinh Hải | Lần tải: 10 | Lần xem: 6 | Page: 10 | Kích thước: 0.23 M | Loại file: ppt
  • test thử - 1
  • test thử - 2
  • test thử - 3
  • test thử - 4
  • test thử - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng test thử, . . nslide giới thiệu tới các bạn thư viện test thử .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu test thử thuộc chuyên mục được giới thiệu bởi bạn Minh Đinh Hải tới các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào thể loại , có tổng cộng 10 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Tiết 46 - Bài 16: Định dạng Văn bản 1,còn cho biết thêm §Þnh d¹ng v¨n b¶n: Định dạng văn bản là đổi thay kiểu dáng, vị trí của những ký tự, những đoạn văn và những đối tượng khác trên trang, nói thêm là Mục đích: Giúp văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp, cho biết thêm Định dạng văn bản gồm hai loại: + Định dạng ký tự + Định dạng đoạn văn bản 2, nói thêm là Định dạng ký tự: Định dạng ký tự là đổi thay dáng vẻ của một hay một nhóm ký tự, tiếp theo là Định dạng ký tự có những thuộc tính phổ biến: + Phông chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6 + Cỡ chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp https://nslide.com/bai-giang/test-thu.65l1zq.html

Nội dung

Tiết 46 - Bài 16:
Định dạng Văn bản
1. §Þnh d¹ng v¨n b¶n:
Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các ký tự, các đoạn văn và các đối tượng khác trên trang.
Mục đích: Giúp văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp.
Định dạng văn bản gồm hai loại:
+ Định dạng ký tự
+ Định dạng đoạn văn bản
2. Định dạng ký tự:
Định dạng ký tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm ký tự.
Định dạng ký tự có các tính chất phổ biến:
+ Phông chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
+ Cỡ chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
+ Kiểu chữ: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
+ Màu sắc: Lớp 6A6 Lớp 6A6 Lớp 6A6
a. Sử dụng các nút lệnh (thanh định dạng):
Để định dạng ký tự cho đoạn văn bản, ta thực hiện theo các bước sau:
* Bước 1: Chọn (bôi đen) đoạn văn bản.
* Bước 2: Sử dụng các nút lệnh
b. Sö dông hép tho¹i Font.
* Bước 1: Kích chuột vào Format, chọn lệnh Font => xuất hiện hộp thoại Font.
* Bước 2: Chọn thẻ Font
+ Hộp Font: Cho phép chọn phông chữ.
+ Hộp Font Style: Chọn kiểu chữ
- Regular: Kiểu chữ thường
- Italic: Kiểu chữ nghiêng
- Bold: Kiểu chữ đậm
+ Hộp Size: Chọn cỡ chữ.
+ Hộp Font Color: chọn màu chữ.
+ Hộp Underline Style: Chọn kiểu đường gạch chân.
Lưu ý:
Nếu không chọn trước phần văn bản thì các thao tác định dạng sẽ được áp dụng cho các ký tự sẽ được gõ vào sau đó.
The End