Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất bài giảng Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Đánh giá    Viết đánh giá
 646       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
istyuq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/24/2009 10:38:49 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
4.01 M
Lần xem
1
Lần tải
646
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Welcome to attend our lesson
By: Ms Nguyễn Thu Hương
Column chart
Pie chart
Table Chart
I.Task 1: Choose a suitable word from the box to fill in each of the following paragraph
Years
Regions
Sex
Literacy rates in Fancy from 1998 - 2007
UNIT 5:Writing
Describe a chart
went up rise different
declined dramatically varied
The table descibes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007. As can be seen, they considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, there was a gradual in the number of both males and females who were literate.In contrast,the literacy rate in the Midlands steadily in both the number of males and females. In the Highlands, the trend for literacy rate was from the other regions. While the number of literate males sharply between 1998 and 2007, the number of literate females fell
. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.
…….1….
…….2….
…….4….
…….5….
…….6….
declined
varied
rise
different
went up
dramatically
…….3….
The topic sentence: The table descibes the literacy rates of the
population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007
The general sentence: As can be seen, they varied considerably
between 1998 and 2007.
Details:
Structures: S+V+Adv There+be+a/an+Adj+N+in....
Conjunctions: - On the contrary; In contrast; However; But; While...
- Similarly
Conclusion: - Give plans for the future.
v
Name of the chart
time

II.Task 2: Write a paragraph of about 100 words, describing the information in the table below
Literacy rates in Sunshine country from 1998-2007
1.Table / show / literacy rates / Sunshine country / 1998-2007
The table shows the literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007
2.As can be seen/data / table / literacy rate / population/ vary / considerable / this period
As can be seen from the data in the table,the literacy rate of the population varied considerably during this period
3.There / be/ gradual / rise/number/ literacy / rates/ Lowands/ 50%/ 1998/ 53% /
/ 2002 / 56% / 2004/ especially / it / rise / sharp / 95% / 2007.
There was a gradual rise in the number of literacy rate in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002,and 56% in 2004. Especially , It rose sharply up to 95% in 2007.
4.Similarly / there / be / steady / rise / 70% / 1998 / 85% / 2007 / number / literacy / Midlands.
Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of lieracy rate in the Midlands
5. On the contrary / Literacy / rate / Highlands / decline / steady / 1998 / 50%the population / be / literate / but/ this number / decrease / gradual / over / next six years. It / be / only 30% / 2007
On the contrary,the literacy rate in the Highlands declined steadily.In 1998,50% of the population was literate but this number decreased gradually over the next six years.It was only 30%in 2007
6.These data / help / researchers / or / planners / make / suitable plans / educational development / each area / country.
These data may help the reseachers make suitable plans for educational development in each area of the country.
The table shows the literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007. As can be seen from the data in the table, the literacy rate of the population varied considerably during this period. There was a gradual rise in the number of literacy rate in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002, and 56% in 2004.Especially,It rose sharply up to 95% in 2007. Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of literacy rate in the Midlands. On the contrary,the literacy rate in the Highlands declined steadily.In 1998,50% of the population was literate but this number decreased gradually over the next six years.It was only 30% in 2007. These data may help the reseachers make suitable plans for educational development in each area of the country.
The topic sentence: The table descibes the literacy rates of the
population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007
The general sentence: As can be seen, they varied considerably
between 1998 and 2007.
Details:
Structures: S+V+Adv There+be+a/an+Adj+N+in....
Conjunctions: - On the contrary; In contrast; However; But; While...
- Similarly
Conclusion: - Give plans for the future.
v
Name of the chart
time
thank you very much
for your attention
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 1
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 2
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 3
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 4
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 5
  • download - 4

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Thao-Giang-Anh-Van-dat-giai-nhat.ppt[4.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)