thao giảng lịch sử 8

Đăng ngày 10/29/2013 8:30:16 AM | Thể loại: Lịch sử 8 | Chia sẽ bởi: Mạnh Trần Anh | Lần tải: 55 | Lần xem: 4 | Page: 10 | Kích thước: 1.43 M | Loại file: ppt
  • thao giảng lịch sử 8 - 1
  • thao giảng lịch sử 8 - 2
  • thao giảng lịch sử 8 - 3
  • thao giảng lịch sử 8 - 4
  • thao giảng lịch sử 8 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng thao giảng lịch sử 8, Lịch sử 8. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện thao giảng lịch sử 8 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , bài giảng thao giảng lịch sử 8 trong chuyên mục Lịch sử 8 được chia sẽ bởi bạn Mạnh Trần Anh tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Lịch sử 8 , có 10 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo GV: Lê Văn Chạy Lịch sử 8 1 2 3 4 5 1,còn cho biết thêm Khôûi nghóa Nguyeãn Thònh 2, nói thêm Khởi nghĩa Nông Hùng Thạc 3, nói thêm là Thổ phỉ người Trung Quốc 4, cho biết thêm Cuộc bạo loàn Tạ Văn Phụng 5, kế tiếp là Khởi nghĩa kinh đô Huế Lược đồ khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIX Những sĩ phu, quan lại và các nội dung chính trong những yêu cầu cải cách của họ, cho biết thêm Nguyễn Trường Tộ Sinh năm 1828, ở làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, trong một gia đình https://nslide.com/bai-giang/thao-giang-lich-su-8.oa9gzq.html

Nội dung

GV: Lê Văn Chạy
Lịch sử 8
1
2
3
4
5
1. Khôûi nghóa Nguyeãn Thònh
2. Khởi nghĩa Nông Hùng Thạc
3. Thổ phỉ người Trung Quốc
4. Cuộc bạo loạn Tạ Văn Phụng
5. Khởi nghĩa kinh thành Huế
Lược đồ khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIX
Những sĩ phu, quan lại và những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.
Nguyễn Trường Tộ Sinh năm 1828, ở làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, trong một gia đình theo đạo Gia tô, học thông tứ thư ngũ kinh của Nho giáo. Năm 27 tuổi, ông được giám mục Gauthier đưa vào chủng viện Tân ấp thuộc xứ đạo Xã Đoài để dạy chữ Hán cho giám mục, và được giám mục dạy lại cho chữ Pháp cũng như kiến thức khoa học châu Âu. Năm 1858, giám mục Gauthier đưa Nguyễn Trường Tộ sang Pháp để tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức nhiều mặt.
Năm 1861, Nguyễn Trường Tộ trở về Tổ quốc.
Từ năm 1863 đến năm 1871, Nguyễn Trường Tộ viết hàng loạt điều trần, luận văn, tờ bẩm, trình nhiều kiến nghị có tầm chiến lược nhằm canh tân đất nước, tạo thế vươn lên cho dân tộc để giữ nền độc lập một cách khôn khéo mà vững chắc.
Ông mất ở làng quê Bùi Chu ngày 10 tháng 10 năm Tự Đức thứ 24, tức 23 tháng 11 năm 1871.
Nguyễn Lộ Trạch: Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, thân phụ là Tiến sĩ giữ chức Tổng đốc hàm Thượng thư, nhạc phụ là Tiến sĩ Phụ chính Đại thần. Ông học rộng biết nhiều, ghét lối từ chương nên không đi thi, chỉ chú tâm vào con đường thực dụng. Ông thường giao du với những người có tư tưởng tiến bộ, chấp nhận cái mới, chịu ảnh hưởng chính trị của tân thư và của Nguyễn Trường Tộ.
Năm 1877, ông dâng một bản Thời vụ sách nêu lên những yêu cầu bức thiết của nước nhà. Năm 1882, ông lại dâng bản Thời vụ sách 2 gồm 5 điều cốt yếu để bảo vệ đất nước, trong đó có điểm dời đô về Thanh Hóa lấy chỗ hiểm yếu để giữ vững gốc nước. Triều đình Tự Đức vẫn không chấp nhận những ý kiến gan ruột của ông. Năm 1892 triều Thành Thái, Ông lại dâng lên bản Thiên hạ đại thế luận (Bàn chuyện lớn trong thiên hạ), nhưng vẫn bị bỏ qua. Tuy vậy bản Thiên hạ đại thế luận lại được sĩ phu và những người có tư tưởng cách tân nhiệt liệt hưởng ứng, bái phục tài năng xuất chúng của ông. Nguyễn Lộ Trạch được xem là nhà cách tân đất nước tiêu biểu của thế kỷ XIX.
VUA TỰ ĐỨC NÓI:
“ Nguyễn Trường Tộ quá tin ở các điều y đề nghị…Tại sao lại thúc dục nhiều đến thế, khi mà các phương pháp cũ của trẫm đã rất đủ để điều khiển quốc gia rồi”